อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม TMB Investment Forum

ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม TMB Investment Forum ให้แก่ลูกค้า หัวข้อ Next Chapter of Investment เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในปี 2020 พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.


ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางกิดาการ ชัฎสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบี และ นายยืนยง ทรงศิริเดช  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ จัดงาน TMB Investment Forum ในหัวข้อ Next Chapter of Investment ให้แก่กลุ่มลูกค้าของทีเอ็มบี ได้มองเห็นภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2020 พร้อมทิศทางการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะช่วยให้มีมุมมองในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร  และนายทวีสุข ธรรมศักดิ์  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน ที่มาแนะแนวทางในการลงทุน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม อินเตอร์คอนทิเนนทัล กรุงเทพฯ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30