อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

ชาวศรีสะเกษสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์วิถีชุมชน

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำชาวบ้านสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์วิถีชุมชน  อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.04 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำชุมชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์วิถีบ้านหว้าน เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแบบโบราณ และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ 
  
นายวิทยา กล่าวว่า การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่ มุ่งเน้นเรื่องการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เช่น การใช้สารเคมีแทนสารอินทรีย์เพื่อเร่งผลผลิต การใช้รถจักรเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคนทำให้วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวที่เคยทำกันมาในอดีตหายไป ดังนั้นสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษจึงได้มีโครงการรณรงค์ฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวแบบโบราณมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ชาวนาเห็นความสำคัญด้านวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตข้าว เช่น การใช้กระบือไถนาแทนเครื่องจักรกล การลงแขกปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น และได้รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการไถกลบตอซังข้าวหลังเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดินด้วยพืชตระกูลถั่วและหว่านปุ๋ยอินทรีย์.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51