อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เสนอชื่อ'กองร้อย อส.กันทรลักษ์ที่9'ชิงผลงานดีเด่น

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกันทรลักษ์ ที่ 9 ได้รับเสนอชื่อพร้อมผลงานเข้ารับการพิจารณา กองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562  ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.10 น.


วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รักษาราชการปลัดจังหวัดศรีสะเกษ อำนวยการให้ นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ, มว.ท.รณฤทธิ์ นรสาร ผบ.ร้อย อส.จ.ศก.ที่ 2, มว.ต.นิธิโรจน์ แก้วเหลา รอง ผบ.ร้อย อส.จ.ศก.ที่ 2 ร่วมต้อนรับและรับฟังการตรวจสอบผลงานกองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 จากคณะอนุกรรมการฯ นำโดย นายกองโท กฤษดา โลศิริ หน.กองกำลังพลฯ ประธานคณะอนุกรรมการ, นายกองตรี ลัดดาวัลย์ ผาสุพันธ์ รองประธานฯ และคณะจากสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ทั้งนี้ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาคัดเลือกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกันทรลักษ์ ที่ 9 นำโดย มว.อ.ปวิช รัตวาลย์ รอง ผบ.ร้อยฯ รักษาราชการแทน ผบ.ร้อย อส.อ.กันทรลักษ์ ที่ 9 เพื่อเสนอชื่อพร้อมผลงานเข้ารับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประกวดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติผลงานในรอบปีงบประมาณ 2562 ด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และเอกสาร และด้านผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. และการจัดสวัสดิการในหน่วย ซึ่งการรับการตรวจได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นภารกิจในเวลา 13.30 น. 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%