อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

กองสลากฯ รณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา ครั้งที่ 1 พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.


สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา ซึ่งกิจกรรมครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักปกป้องสิทธิของตัวเอง ไม่ซื้อสลากเกินราคาสาเหตุของการเกิดปัญหาซื้อสลากเกินราคาเกิดจากผู้ซื้อสมยอมที่จะซื้อในราคาที่เกินราคาเอง  แต่ถ้าหากผู้ซื้อรู้จักปกป้องสิทธิไม่ซื้อเกินราคา ผู้ขายก็ขายไม่ได้ เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่รณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา และจัดส่งเสริมบูธชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งหมด 7 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาช่วยเหลือสังคม เป็นการส่งเสริมอาชีพยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15