อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

"เทิดศักดิ์"เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ประจวบฯ

เลือก“เทิดศักดิ์”นั่งเก้าอี้นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ประจวบฯคนใหม่ พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00.19 น.


ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ นายชูชีพ คงอภิรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่วิสามัญ ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ ประจำปี 2562 โดยมี น.ส.โศรยา หอมชื่น ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. )สำนักงานประจวบฯ  นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ นายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ , นายอุดมสุข นิ่มเซียน อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวประจวบฯ  นายอุดร โพธิ์พ่วง , นายอิสระ วุฒิสาร , นายสิทธิชาติ คุ้มวงษ์ , นายสิทธิเวท หัมพานนท์  ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายกิตติพัฒน์ สำแดงเดช นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก บริษัททัวร์นำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก/ของฝาก ร้านอาหาร ท่องเที่ยวชุมชน บ้านพักโฮมสเตย์ ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ เข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุม ได้มีมติเลือก นายเทิดศักดิ์ ภูโชคศิริ กรรมการผู้จัดการ บ.สามอ่าว ปริ้นเซส โบ๊ท ทัวร์ จำกัด เป็น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบฯคนใหม่ แทน นายอุดมสุข นิ่มเซียน อดีตนายกฯ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้และเพิ่งหมดวาระลง โดยนายกสมาคมฯจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี  จากนั้นได้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ จำนวน 30 คน  นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายจาก น.ส.โศรยา หอมชื่น ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ ในเรื่อง แผนการตลาดและแนวโน้มทิศทางการท่องเที่ยวของปี 2563  การบรรยายจาก นายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ในเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ประจวบฯ ทั้ง 8 อำเภอ ในแผนปี 2563 และนายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัด บรรยายเรื่อง มุมมองการท่องเที่ยวและนโยบายของประชาสัมพันธ์จังหวัดต่อภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว                                 

----------------------------------------

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33