อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนไทย-มาเลเซีย

นายอำเภอเบตง จ.ยะลา นำคณะร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนเปิงกาลันฮูลู จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.04 น.


เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัฐ ประเทศมาเลเซีย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง จ.ยะลา นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเบตง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนเปิงกาลันฮูลู ร่วมเลี้ยงต้อนรับนายอำเภอเปิงกาลันฮูลู (คนใหม่) และร่วมส่งนายอำเภอคนเก่าไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอไตเปง รัฐเปรัฐ ประเทศมาเลเซีย

เจษฎา สิริโยทัย 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ยะลาคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30