อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทง'วัดหลวงพ่อโหน่ง'

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดยิ่งใหญ่งานลอยกระทง ประจำปี 2562 วัดหลวงพ่อโหน่ง สืบสานประเพณีลอยกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ ชิงมงกุฎเพชร สายสะพาย รางวัลเงินสด  จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.02 น.


นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างคืนวันที่ 10-11-12 พ.ย. 2562 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชนด้วยการร่วมลอยกระทงตามประเพณีไทย ภายในลำคลองมะดัน บริเวณหน้าวัดอัมพวัน หรือวัดหลวงพ่อโหน่ง เขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

โดยกิจกรรมในงานวันแรกคืนวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง พร้อมคณะกรรมการร่วมตัดสินประกาศผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ รุ่นอายุ 4-6 ปี ผู้ชนะเลิศได้แก่ น้องชัญญ่า หมายเลข 8 ด.ญ.ชัญญานุช สรเดช ได้รับรางวัล มงกุฎเพชร สายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด รองอันดับหนึ่งได้แก่ น้องไฮด้า หมายเลข 18 ด.ญ.ศุภสุตา อาจหาญ รองอันดับสองได้แก่ น้องพีช หมายเลข 14 ด.ญ.สุพิชญา สุนทรวิภาต รองอันดับสามได้แก่ น้องโมเดล หมายเลข 2 ด.ญ.กัญญ์วรา ศรสวรรค์ รองอันดับสี่ได้แก่ น้องเบลล์ หมายเลข 17 ด.ญ.สุษานุช แก้วอุดทา ส่วนรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน นายสันติ ชูเชิด ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ มอบรางวัลให้กับ ด.ญ.สุพิชญา สุนทรวิภาต หรือ น้องพีช หมายเลข 14ส่วนประกาศผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ รุ่นอายุ 7-12 ปี ผู้ชนะเลิศได้แก่ น้องมัทรี หมายเลข 7 ด.ญ.มัทรี ตังอาพรรณ ได้รับรางวัล มงกุฎเพชร สายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด รองอันดับหนึ่งได้แก่ น้องลันนา หมายเลข 10 ด.ญ.ลันนา ปรอจ รองอันดับสอง ได้แก่ น้องภรีม หมายเลข 12 ด.ญ.ภรีมลภัส อุดม รองอันดับสามได้แก่ น้องไอรัก หมายเลข 13 ด.ญ.ไอรัก คชาชัย รองอันดับสี่ ได้แก่ น้องเอมี่  หมายเลข 8 ด.ญ.เอมิเลีย คล้ายปาน ส่วนรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน นายครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์ มอบรางวัลให้กับ ด.ญ.ไอรัก คชาชัย หรือ น้องไอรัก หมายเลข 13 

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38