อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาคอีสาน

สหวิทยาเขตบัวบาน สพม.19แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของสหวิทยาเขตบัวบาน ร่วม 2 พันคนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีษะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562 อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.43 น.


ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขตบัวบาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.19 ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดศรีษะเกษ โดยก่อนหน้านี้มี นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นประธานเปิดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของสหวิทยาเขตบัวบาน ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด สพม.19 จำนวน 14 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (รวมโรงเรียนจริยานุสรณ์ และโรงเรียนพิชญบัณฑิต)โนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขต ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ โดยมีนายบุญมา ภูเงิน ผอ.โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ในฐานะประธานดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตบัวบาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วม 2 พันคน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก จากนั้นประธานในพิธีและผู้บริหารร่วมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

นายบุญมา ภูเงิน ผอ.โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ประธานดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตบัวบาน สพม.19 กล่าวว่าการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของสหวิทยาเขตบัวบานในครั้งนี้  เพื่อเป็นการแข่งขันและคัดเลือกทีมและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ณ จังหวัดศรีษะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562  ในส่วนของสหวิทยาเขตบัวบาน จัดให้มีการแข่งขันทั้งด้านความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะ วิชาการ การงานและอาชีพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 7 พย.ที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นสถานที่จัดการแข่งขันมีคณะครูในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 798 ทีมรวมทั้งสิ้น 1,663 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสหวิทยาเขตบัวบาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกมิติ
ในขณะที่นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่าวันนี้เห็นความตั้งใจของสถานศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะสหวิทยาเขตบัวบาน ที่จัดให้มีการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ก่อนที่จะเข้าแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 69 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม ศกนี้ ในส่วนของสหวิทยาเขตบัวบานที่ทำการแข่งขันและคัดเลือกในกลุ่มที่ 4 ครั้งนี้เพื่อที่จะคัดเลือกนักเรียน 200 กว่ารายการเข้าร่วมการแข่งขัน เห็นความตั้งใจของนักเรียนและคณะครูที่มีความตั้งใจที่จะเข้าไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้คนเก่งที่สุดของสหวิทยาเขตบัวบาน ที่จะไปแข่งขันระดับภาคฯซึ่งวันนี้ก็มาให้กำลังใจและชื่นชมทุกๆคน

--------------------

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44