อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

คณะเราศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ ร่วมงานบวชพระธนาเศรษฐ์

คณะเราศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ พญาไท ร่วมงานบวช นายธนาเศรษฐ์(อัฑฒ์) พัชรพสิษฐ์ ลูกชาย นายสมเกียรติ -นางวัสส์พร พัชรพสิษฐ์ อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ณ พัทธสีมา วัดหนองกระทู้  อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.06 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมเกียรติ พัชรพสิษฐ์(อนศ.56) นางวัสส์พร พัชรพสิษฐ์ กรรมการกาชาดอำเภอสองพี่น้อง กล่าวว่าในฐานะที่ครอบครัวนับถือพุทธศาสนา จึงได้จัดงานอุปสมบทให้กับ นายธนาเศรษฐ์(อัฑฒ์) พัชรพสิษฐ์ อายุ 24 ปี นักศึกษาปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคำแหง ซึ่งเข้าสู่วัยที่เหมาะสม ท่ามกลางแขกมีผู้เกียรติที่มาร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะ นายพิภพ บุญธรรม อดีตรอง ผวจ.สุพรรณบุรี นางวณิชชา บุญธรรม นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง นางลักษณาภรณ์ อนันต์วรปัญญา นายสุพล นัฐฐาภูมิฐานนท์ นายอำเภอหันคา นางเพ็ญศรี ลิมปนวัสส์ กรรมการกาชาด อ.แกลง นางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง น.ส.อิสรีย์ ตันปทุมวงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสองพี่น้อง นางกาญจนี สามิตสมบัติ ที่ปรึกษากาชาด อ.สองพี่น้อง นางวิภารัตน์ มหาดำรงวัฒน์ กรรมการกาชาด อ.สองพี่น้อง นางศิริบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี นางอัญชลี ฉัตรนภารัตน์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก นายนิคม วรคุณพิเศษ นายก อบต.หนองบ่อ โดยตั้งกองบวช ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 5 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ(อนศ.53) ผกก.สภ.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นำคณะพี่-เพื่อน-น้อง นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ พญาไท และชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์สุพรรณบุรี ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ ขจีรัตน์วัฒนา(อนศ.59) รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี นายวรสิทธิ์ วรกิจธำรงค์ชัย(อนศ.56) รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก นายสุวัฒน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์(อนศ.56) นายชัยพิทักษ์ จงเพิ่มวัฒนะผล(อนศ.59) นายติณณ์พสิษฐ์ สุริดล(อนศ.61) นายชัยยศ โลห์ประเสริฐ(อนศ.61) นายศิวายุ ว่องกิจพูลผล(อนศ.64) นายนิกร อาจคงหาญ(อนศ.53) นายญาณสิทธิ์ บุญยงค์ (นพภูเก็ต-อนศ.52) นายครรชิต กระโห้แก้ว(อนศ.52) เข้าร่วมอนุโมทนาบุญงานบวชอย่างคึกคัก อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ณ พัทธสีมาวัดหนองกระทู้ หมู่ 5 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29