อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ขอนแก่นยุคดิจิทัลดึงไต้หวันจัดเวิร์คช็อปภาคอุตสาหกรรม

หอการค้าขอนแก่นจับมืออุตสาหกรรมไต้หวัน จัดเวิร์คช็อปนำทัพผู้ประกอบการ เผยแพร่ความรู้ให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับภาคการผลิตสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.50 น.


นางสาวอู๋ เจียเหมย นักวางแผนอาวุโส สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งประเทศไต้หวัน เปิดเผยว่า สถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งประเทศไต้หวัน (III)ได้ร่วมมือกับหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I) หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกันจัดงาน “Smart Manufacturing Ideas for Industry Transformation & Taiwan Smart Application Workshop” โดยในวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้จัดขึ้น ณ โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ และในวันที่ 1 พ.ย. ได้จัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานที่ขอนแก่นในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานด้านนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีขอนแก่น กล่าวว่าสถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวัน ได้ร่วมมือกับสื่อภาษาจีนวิชั่นไทย จัดงานครั้งนี้ขึ้น โดยได้พาผู้ประกอบการจากไต้หวันทั้งหมด 5 ราย ซึ่งโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น AI, Big Data, Smart Logistic, IoT, Digital Workforce ทั้งหมดได้มาเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมเวิร์กชอปในครั้งนี้ โดยจะมีสาธิตและแนะนำผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้ผู้ประกอบการไทยทุกท่านได้ร่วมทดลองใช้และสัมผัสประสบการณ์แบบทีละขั้นตอนไปพร้อมๆกันสำหรับงานสัมมนาและกิจกรรมเวิร์กชอปที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการไต้หวันต่างได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตด้วยระบบอัจฉริยะ อันสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย และนโยบายมุ่งใต้ใหม่สู่อาเซียนของไต้หวัน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29