อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

แห่ทอดกฐินวัดพระธาตุเกตุมดีศรีวราราม รับ 66ล้าน

บุญใหญ่ทอดกฐินยักษ์ วัดพระธาตุเกตุมดีศรีวราราม รายรับ 66 ล้าน ก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน 5 ชั้น 120 เตียง โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2 ก่อสร้างเจดีย์พระบรมธาตุครอบชั้นที่ 5 สูง 109 เมตร แลนด์มาร์คแห่งใหม่สมุทรสาคร ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.52 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดพระธาตุเกตุมดีศรีวราราม ถนนพระราม 2 กม.ที่42 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ หลวงพ่อสมบัติ เจ้าอาวาสได้กำหนดจัดให้มีพิธีทอดกฐินประจำปี 2562 โดยในวันทอดกฐินตั้งแต่เช้าได้มีศิษยานุศิษย์ นำร้านอาหารจำนวนมาก บริการให้ประชาชนที่ไปร่วมงานได้รับประทานฟรี ในช่วงบ่ายได้ทำพิธีทอดผ้ากฐินในพระอุโบสถวัดเกตุมฯ โดยมีผู้บริจาคท่านละ 1ล้านบาท ตามรายชื่อดังนี้
ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี อุบาสิกา
คุณศิรินทิพย์ แซ่ลี้
คุณพรชัย แซ่ฉั่ว
คุณนภา เดชวิไลศรี
คุณภานี อัตชัยยง
คุณกรณัฎฐ์  สิงหะ
หลวงจู๊สิทธิ พวงไสว
คุณวันชัย ศิริมาตร์พรชัย
คุณธนเดช เดชน์เกริกไกร อุบาสิกา
คุณกมลทิพย์ แซ่ลี้
คุณวราภรณ์ วงศ์รัตน์
คุณศศิธร ผ่องอ่อน
คุณเพรียว ลิมป์ศิริพันธ์
คุณกัณณ์ ลิมป์ศิริพันธ์
คุณอรวรรณ วงศ์นำทรัพย์
คุณอุไรวรรณ นรจิตต์
คุณบุญสุข นรจิตต์
คุณอัมมิกา เดชสุวรรณชัย
ดร.ภมรศิริ รินสวัสดิ์
คุณอุดมพร หล่อกิติยะกูล
คุณณัฎฐนันท์ สุขสวัสดิ์
คุณปุณยวีร์ วิวัฒน์สุนทรกุล 
คุณพจน์ จิราวรรณสถิตย์
คุณวรา จิราวรรณสถิตย์
ห้างทองโอลด์สยามเลเซ่อร์ จิวเวลรี่
นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
คุณวลัญช์อร มุขต๊าด
คุณองุ่น ศิริธนาศรัพย์ บจก.อันดามันมั่นคงคอนสตรัคชั่น
คุณจงกล งามศิริ
คุณพีระพรหม อังค์สุธาสาวิทย์
คุณกรแข บาร์เดน
คุณวิภากร ทวีโคตร
คุณสายใจ อภิรัตน์ไพบูลย์
คุณกัญญกรณ์ ทิพย์ถาวรกุล
ผอ.จารุพรรณ คุณพันธ์รวมทั้งประชาชนอีกนับ 1,000คน ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ มียอดเงินรายรับรวม 66,316,185.บาท ทั้งนี้ทางวัดได้ใช้ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 5 ชั้นในขนาด 120 เตียงโรงพยาบาลวัดเกตุมดี( สมุทรสาคร2) และก่อสร้างเจดีย์พระบรมธาตุครอบครั้งที่ 5 ความสูง 109 เมตร ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจ.สมุทรสาครอีกด้วย

วิวัฒน์ชัย ศิลปคัมภีรภาพ ผู้สื่อข่าว เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ สมุทรสาคร
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27