อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

ครั้งแรก..วงการสงฆ์ เลือกตั้ง'เจ้าอาวาส'

สัปดาห์นี้ไปดูการเลือกตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ของวัดอินทาราม กาญจนบุรี กับคำถามมากมาย เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ต้องสะสาง ต่อจากนี้ไม่รู้ระบบการแต่งตั้งเจ้าอาวาส จะเป็นไปในทิศทางใด พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.


เห็นข่าวการเลือกตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ของวัดอินทารามหรือวัดหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แล้ว ผมรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรไม่รู้ว่า “ต่อจากนี้ไประบบการแต่งตั้งเจ้าอาวาส” จะเป็นไปในทิศทางใด

เดิมทีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเป็นอำนาจของเจ้าคณะตำบลในตำบลนั้นๆ จะร่วมพิจารณากับพระภิกษุสงฆ์ กรรมการวัด ชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ จะเสนอพระภิกษุที่มีคุณสมบัติควรที่จะดำรงเจ้าอาวาส ซึ่งมีอย่างน้อย 3 ประการคือ มีพรรษาครบ 5 พรรษา, จบนักธรรมเอก , ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน เมื่อได้พระภิกษุมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบดังนี้แล้ว เจ้าคณะตำบลก็เสนอ เจ้าคณะอำเภอๆ ก็เสนอเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสต่อไปกรณีวัดหนองขาว ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เท่าที่รู้เป็นครั้งแรกในวงการคณะสงฆ์ที่มีการ “เลือกตั้ง” เจ้าอาวาส ตามข่าวมีพระภิกษุที่สมัครเลือกตั้งมี 2 รูป เป็นลูกหลานของคนหนองขาวโดยกำเนิด แต่มาเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ สุดท้ายชาวบ้านเลือกพระที่เรียนอยู่กรุงเทพฯ เป็นเจ้าอาวาสผมไม่คิดว่าความรู้สึกพระที่จำพรรษาในวัดอินทารามหรือวัดหนองขาว ที่มีคุณสมบัติเป็นเจ้าอาวาส แต่ไม่ได้เสนอให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นอย่างไร

ผมไม่รู้ว่ากองเชียร์หรือญาติของพระภิกษุที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง “จะรับได้” หรือไม่ ต่อจากนี้ไปการร่วมกันพัฒนาวัดที่ชุมชนเคยมีความรู้สึกร่วมว่า “วัดเป็นของเรา” จะเหมือนเดิมไหม

วัดหนองขาวแห่งนี้เดิมทีก็มีอาถรรพ์มาตลอดในวงการสงฆ์กาญจนบุรีรับรู้กันทั่วไปว่า “เจ้าที่แรง” พระภิกษุต่างถิ่นใครมาเป็นเจ้าอาวาสมักอยู่ไม่ได้

แต่สิ่งที่ผมสนใจและคิดว่า “อนาคตต่อจากนี้ไป” หากคณะสงฆ์ยอมรับสิ่งที่ชาวบ้านหนองขาวคิดและทำ สังคมสงฆ์ปั่นป่วนแน่ และจะก่อให้เกิด “ความแตกแยก” เหมือนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เหมือนกับการเลือกตั้ง “กำนัน ผู้ใหญ่” บ้านแน่ๆบางเรื่องคณะสงฆ์ต้องยึด “พระวินัย” ต้องยึด “กฎระเบียบคณะสงฆ์” ไปอธิบายให้ชาวบ้านเขารู้และเข้าใจบ้าง มิใช่ยอมไปทุกเรื่อง เรื่องการเลือกตั้งเจ้าอาวาสหนองขาว พระเทพปริยัติโสภณ หรือเจ้าคุณปัญญา เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ต้องลงมาสะสางหรือมาทำความเข้าใจกับชาวบ้านและคณะสงฆ์ในการปกครอง อะไรที่ควรและไม่ควร “สิทธิ” ความคิดของคนยุคใหม่ มิใช่ไม่ดี แต่มันต้องมีขอบเขต

หวังว่าเรื่องการเลือกตั้งเจ้าอาวาสวัดอินทารามหรือวัดหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรีนี้ คงไม่ลามไปสู่จังหวัดและชุมชนอื่นๆ
…...........................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    46%
  • ไม่เห็นด้วย
    54%

บอกต่อ : 396