อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

'ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่'จัดกิจกรรมเก็บขยะหาดเจ้าหลาว

ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจันทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บและคัดแยกขยะ ณ ชายหาดเจ้าหลาว และร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.49 น.


เมื่อวันก่อน ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ( CYEC ) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บและคัดแยกขยะ ณ ชายหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี และร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการของจังหวัดจันทบุรี โดยบริจาคผ่าน "ชมรมกระต่ายอาสา จันทบุรี" ตามโครงการ "แยก แลก ยิ้ม" ซึ่งมีความหมายว่า แยก คือส่งเสริมให้เจ้าของกิจการและผู้ประกอบการรุ่นใหม่รู้จักการแยกขยะด้วยการลงมือปฏิบัติ แลก คือนำขยะที่คัดแยกได้ไปจำหน่าย และร่วมรับบริจาคสมทบ และ ยิ้ม คือ รายได้ทั้งหมดนำไป ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจคนรุ่นใหม่ ควรตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศ ตลอดถึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ของจังหวัด ซึ่งทุกคนควรมีส่วนช่วยกันในเผยแพร่ และนำวิธีการแยกขยะไปใช้ในองค์กรของตนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34