อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

สุโขทัยอนุรักษ์ประเพณีออกพรรษา จัดริ้วขบวนแห่ชูชก

สุโขทัยอนุรักษ์งานประเพณีออกพรรษา จัดริ้วขบวนแห่ชูชก และขบวนเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ พุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 00.30 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย จัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ชูชก ประจำปี 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นการละเล่นพื้นบ้านของอำเภอบ้านด่านลานหอย ที่มีมาตั้งแต่อดีต ในช่วงวันออกพรรษา และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยจะมีตัวแสดงใช้ผ้าจีวรพระเก่า ๆ มาพันตัวใส่หน้ากากไม้ ชาวบ้านมักเรียกว่าอ้ายตื้อ ออกวิ่งไล่คนดู สร้างความสนุกสนานให้กับคนดูและร่วมทำบุญกับทางวัดกันเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนร่วมกันจัดริ้วขบวนแห่ชูชก และขบวนเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ เคลื่อนขบวนผ่านตลาดสดเทศบาลไปจนถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยมีนายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมชมขบวนแห่กับประชาชน และนักนักท่องเที่ยวด้วย การจัดงานแหชูชกการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอ และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมพื้นบ้านที่ดีงาม งานประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชูชก นับเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์มหาชาติ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างการรู้รักสามัคคี ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอยู่ในความรู้สึก และจิตใจของคนไทยสุริยา ด้วงมา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น