อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

รร.จงฝามูลนิธิอำเภอเบตง ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์

ครูเก่งเด็กเก่งโรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง เราทำได้ ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 21.00 น.


นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ ได้แสดงความยินดีกับครู นักเรียน โรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง จ.ยะลา ที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะรับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในโครงการร้อยสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ชายแดนใต้ เยาวชนรวมพลังสร้างความดี ที่อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ กล่าวว่า การสวดมนต์เป็นพิธีกรรมทางศาสนา  เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการแสดงความสมัครสมานสามัคคีและความพร้อมเพรียงในหมู่ผู้นับถือศาสนา เป็นการแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง  ศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ นับอยู่ในหลักการดังกล่าวเช่นกัน บทสวดทำนองสรภัญญะ เป็นบทสวดที่สรรเสริญ  พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัย  มีท่วงทำนองที่ไพเราะ ผู้ร่วมสวดเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจจากการสวด ได้รับความเบิกบานใจ สงบและเป็นสุข ซึ่งจะเป็นปราการ ปิดกั้น มิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวงได้  สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสวดอย่างสม่ำเสมอ จะเกิดความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัย จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ศึกษาและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปกล่อมเกลาจิตใจ ประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลานิสัย ให้เป็นเยาวชนคนดีของสังคมต่อไป----------------------------------
เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์  จ.ยะลา
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34