อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

กปภ.ศึกษาดูงานสื่อสาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมคณะร่วมศึกษาดูงานการสื่อสารด้วยสื่อใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.


นายธงชัย  ระยะกุญชร  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และคณะร่วมศึกษาดูงานด้านกลยุทธ์และเทคนิคการสื่อสารองค์กรผ่านเครื่องมือ Social Media ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการสื่อสารในยุคดิจิทัลของ กปภ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30