อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

วัดแม่พระประจักษ์ เชิญร่วมงานแห่แม่พระทางสายน้ำ

บาทหลวงคมสันต์ ยันต์เจริญ เจ้าอาวาส วัดแม่พระประจักษ์ เชิญชวนร่วมงานประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ คงความศรัทธาวิถีชุมชนชาวคาทอลิก สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นคนไทยเชื้อสายญวน หนึ่งเดียวในไทย พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 00.35 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ บาทหลวงคมสันต์ ยันต์เจริญ เจ้าอาวาส วัดแม่พระประจักษ์ หมู่ 4 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ พร้อมด้วย นายภูวนารถ จารุภูมิก นายก อบต.ต้นตาล นายวสันต์ สังขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ต้นตาล จัดประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ ประจำปี 2562 เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ตามความศรัทธาของวิถีชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ ชาวไทยเชื้อสายญวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ได้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เพื่ออัญเชิญพระแม่มารีออกมาจากโบสถ์ วัดแม่พระประจักษ์ มาประดิษฐานไว้ที่หัวเรือล่องไปตามสายน้ำ เพื่อทำพิธีโมทนาคุณพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์ของชุมชนไทยเชื้อสายญวน เพื่อประทานพรให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งคลองสองพี่น้อง

นายภูวนารถ จารุภูมิก นายก อบต.ต้นตาล กล่าวว่า ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ ประจำปี 2562 นี้ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีแห่แม่พระทางสายน้ำ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยญวน เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ตามมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ สามารถเลือกซื้อสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมืองทั้ง 4 ภาค ที่นำมาจำหน่ายในราคาถูก และอิ่มเอมกับสินค้าพื้นบ้าน และอาหารหลากหลายเมนู ปลาร้า ปลาหมำ หมูหัน เปลญวน ท่องเที่ยวสนุกสุขใจได้กุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตน และครอบครัวนายวสันต์ สังขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ต้นตาล กล่าวว่า ชาวบ้านแม่พระประจักษ์ มีชีวิตที่ผูกพันกับคลองสองพี่น้อง ซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลผ่าน ในสมัยโบราณชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจะใช้คลองสองพี่น้องเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม จึงเป็นที่มาของ ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ ของชาวไทยเชื้อสายญวน บ้านแม่พระประจักษ์ ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยว และผู้ที่มาร่วมงานจะได้สัมผัสกับเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต และวิถีชีวิตสองฝั่งคลองสองพี่น้อง วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ ชมขบวนเรือแห่แม่พระทางสายน้ำ ที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงามประดับด้วยดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ สินค้าพื้นบ้าน ชิมอาหารท้องถิ่นสุดอร่อยอีกด้วย

----------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17