อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อนาคต ปตท. เมื่อ Big brother...CHANGE

เจาะแนวคิด "ชาญศิลป์ ตรีนุชกร" ซีอีโอ ปตท. Big Brother ในธุรกิจพลังงานของไทย ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถึงจะแข่งขันในตลาดได้ อังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น.

เอ่ยชื่อ "ชาญศิลป์ ตรีนุชกร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ "ซีอีโอ ปตท." ในแวดวงพลังงานต้องยอมรับถึงความไม่ธรรมดาของชายผู้นี้

เขาจบคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์ดำ) เข้าร่วมงานในตำแหน่งเศรษฐกร ประจำแผนก 1 ฝ่ายแผนปฏิบัติการ กับ ปตท. ซึ่งเป็นองค์กรด้านพลังงานของคนไทย โดยชีวิตการทำงานผ่านการโยกย้ายถึง 16 ครั้ง ก่อนก้าวสู่ตำแหน่ง ซีอีโอ ปตท. เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2561 

เขามีระยะเวลาในการพิสูจน์ฝีมือในตำแหน่ง "ซีอีโอ ปตท." เพียง 1 ปี 8 เดือน โดยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 12 พ.ค.2563 นั่นหมายความว่า นับจากนาทีนี้...คงเหลือเวลาในการบริหารงานอีกเพียง 8 เดือนเท่านั้น

"เดลินิวส์ออนไลน์" มีโอกาสพูดคุยกับ "ซีอีโอ ชาญศิลป์" เพื่อเจาะลึกถึงแนวคิดและหลักในการบริหารงานองค์กรใหญ่ ว่าอะไรคือเป้าหมายก่อนจะก้าวลงจากตำแหน่ง เพราะเขาเป็นผู้นำองค์กร ปตท. ที่ไม่ได้จบวิศวะ แต่จบเศรษฐศาสตร์

"8 เดือนที่เหลือจากนี้ คือการวางรากฐานให้กับองค์กร เพื่อให้ ปตท. เป็นหนึ่งในกลไกที่ขับเคลื่อนประเทศ และต้องเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ มุ่งเน้นความโปร่งใส เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน"ชาญศิลป์เอ่ยอย่างมั่นใจเขาขยายความต่อว่า...กลยุทธที่ว่านี้ จะมุ่งเน้นไปที่ 3 P คือ People, Planet และ Prosperity เพื่อเป้าหมายสำคัญคือ CHANGE

-Continuity : มีความต่อเนื่อง
-Honesty : มีความสุจริต
-Alignment : มีการจัดทัพทั้งบุคลากรและแนวธุรกิจ
-New Innovation Solution : มีการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ
-Good Governance : มีธรรมาภิบาล
-Excllence Teamwork : มีการทำงานเป็นทีมเวิร์ค


"หากจะทำให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ เหล่านี้ ผมคิดว่าเรื่อง 'คน-People' คือหัวใจหลักสำคัญ ดังนั้นการวางคนในตำแหน่งหลักต่างๆ ที่จะขึ้นมาเป็น ceo ในแต่ละธุรกิจ แต่ละคนก็ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีมมีวิสัยทัศน์ ไม่ขัดแย้งกัน เพื่อทำให้องค์กรก้าวเดินไปข้างหน้า ในเดือนตุลาคมนี้ มีการปรับบุคลากรระดับฝ่าย ผู้ช่วย และรองอีกกว่า 100 คนในเครือปตท. อันเป็นการปรับเพื่อรองรับกับงาน และโครงการใหม่ๆ ของปตท. และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ถือเป็นการวางรากฐานให้ ปตท. แข็งแกร่ง"ชาญศิลป์ระบุ

เมื่อซักว่า การเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง จะมีความเจ็บปวด สำหรับผู้ที่ผิดหวัง หนักใจอะไรหรือไม่ "ชาญศิลป์" ตอบทันทีว่า "ไม่หนักใจอะไร เพราะเชื่อว่า ทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ที่จะทำเพื่อองค์กรเป็นสำคัญ"เขาขยายความต่อว่า ขณะนี้ได้วางยุทธศาสตร์ ต้นน้ำ_กลางน้ำ_ปลายน้ำ ไว้แล้ว หลายเรื่องทำสำเร็จไปแล้ว อีกหลายเรื่องกำลังดำเนินการ ส่วนเรื่องใดที่มีปัญหา ก็ต้องหาทางแก้ไข และปรับเปลี่ยนไม่ให้เป็นภาระในวันข้างหน้า

ทุกวันนี้ ปตท. จะมีธุรกิจที่ดำเนินการเองคือ การดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างเครือข่ายพลังงาน ทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคง และค้นหาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้าง new s-curve ให้ปตท. นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในบริษัทลูก อาทิ PTTEP, PTTLNG, PTTGM เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงพลังงาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเศรษฐกิจผ่านธุรกิจปลายน้ำ อาทิ PTTOR, PTTGC, IRPC, Thaioil, GPSC

แน่นอน ในความเป็น พี่ใหญ่ (Big Brother) ในแวดวงธุรกิจพลังงานของไทย จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกสังคมมองว่า ปตท. กินรวบ, ปตท.ผูกขาด, ปตท.มีกำไรมหาศาล ในเรื่องนี้ "ชาญศิลป์" ตอบชัดเจนว่า..."เวลาเกิดปัญหา โดยเฉพาะที่บอกว่า ปตท.ผูกขาด มีกำไรมหาศาล ผมก็อยากถามว่า ปตท.เป็นองค์กรของรัฐ...ใช่หรือไม่ และผลกำไร ก็กลับคืนสู่รัฐในรูปแบบต่างๆ ส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีหุ้นปตท.มากมาย ไม่ได้ร่ำรวย เหมือนเอกชน ที่ "เจ้าของ" จะมีหุ้น สร้างมูลค่าจนร่ำรวยมหาศาล"ท้ายสุดเมื่อพูดถึง "ซีอีโอ" คนต่อไป ซึ่งหลังจากนี้ไม่กี่เดือน คงมีการสรรหา "ชาญศิลป์" ระบุเพียงว่า "เป็นเรื่องที่บอร์ด ปตท. ต้องช่วยกันพิจารณา โดยจะดู 5 เรื่องสำคัญคือ ต้องมีวิสัยทัศน์, ทำงานเป็นทีม, กล้าตัดสินใจ, มีธรรมาภิบาล และ "เจ้าตัว" ต้องมีความพร้อมและสมัครใจเสนอตัวเองด้วย"

ณ วันนี้ ยังไม่รู้จะเป็นใคร แต่เป็นเรื่องท้าทายที่ "ซีอีโอ" คนต่อไป คงต้องนำพาองค์กรระดับ Big Brother แห่งนี้ ก้าวต่อไป...ให้สอดรับกับสิ่ง "ซีอีโอ" คนปัจจุบันที่วางรากฐานไว้ ให้สมกับเป้าหมาย CHANGE นั่นเอง
..................................
คอลัมน์ : การบ้านบานเย็น
โดย "เพชรชัยพฤกษ์"


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 725