อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

เชิญร่วมประกวดนวัตกรรม โครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ไทยเบฟเวอเรจ เชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมหรือโครงงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน” อังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.


งานประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 10 หรือ 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019) ภายใต้ความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมหรือโครงงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 3 คน โดยส่งผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เล่าเกี่ยวกับโครงงานหรือไอเดียการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน และผลที่ได้รับ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ลักษณะของโครงงานหรือไอเดียดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ประยุกต์แนวคิดจากศาสตร์พระราชา หรือโครงการในพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนได้จริง 

สำหรับผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร โดยทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกัน

สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562  และประกาศผลในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 สมัครและส่งผลงานได้ที่ www.weec2019.org/contest หรือ weec2019@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2293347 และ ทาง Facebook : WEEC2019
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20