อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

"แม่สะเรียง"จัดงาน ประเพณีออกหว่า-ออกพรรษา

นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ร่วมกันแถลงจัดงาน "ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 01.33 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นายธนะกฤต ฉันทะจำรัสศิปล์ นายอำเภอแม่สะเรียง นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง  นายประพันธ์ วิริยะภาพ  ปราชญ์วัฒนธรรมแม่สะเรียง  นายโยธิน ทับทิมทอง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายคำปัน คำประวัน  ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ต.ท.ณกร  ศรีกันทา รองผู้กำกับการสืบสวน  สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ร่วม แถลงข่าว ”งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา” ประจำปี 2562  การจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ และ การดูแลด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา วันที่ 12 -14 ตุลาคม นี้ ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา  เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอำเภอแม่สะเรียง ที่มีความหลากหลาย  ชูความเป็นเลิศทางประเพณีและวัฒนธรรมแห่งเดียวในประเทศไทย ความงดงามของราชวัตรประทีปโคมไฟ   มหัศจรรย์ของสีสันแห่งโคมไฟหลากหลายรูปแบบที่ชาวบ้านพร้อมใจกันประดับประดาตามถนน อาคารสถานที่ โดยงานจะจัดขึ้น ชมขบวนแห่เทียนเหง ร้อยเล่มพันเล่ม ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานับร้อยๆ ปี ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมากว่า 600 ปี ก่อนถึงวันออกพรรษาชาว บ้านในอำเภอแม่สะเรียง พร้อมกันออกมาตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้าน  ด้วยราชวัติคือการนำไม้ไผ่มาสานเป็นรั้ว ประดับประดาประทีปโคมไฟ ต้นกล้วย ต้นอ้อย และตุงตามความเชื่อของชาวบ้านที่ว่าเป็นการสักการะและรอรับเสด็จพระพุทธเจ้า ที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากทรงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา ทุกเช้าระหว่างวันที่ 12 – 14  ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 04.00 น.เป็นต้นไปประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง จะพร้อมใจกันแต่งชุดพื้นเมืองออกมารอตักบาต ที่บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และตามถนนสายต่างในเขตเทศบาล ซึ่งจะมีพระสงฆ์ สามเณร ออกมาบิณฑบาตไม่น้อยกว่า 200 รูป แต่ละวัดจะเดินสวนทางกันไปมาไม่มีการจัดแถว หรือไปรวมกันในที่ใดที่หนึ่ง ต่างคนต่างเดินตามเส้นทางของตน การตักบาตรลักษณะอย่างนี้จะมีที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นสุกัลยา บัวงาม ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 77