อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เปิดวาร์ป7มิติเพื่อ'สายแว้น' ลบไทยแชมป์โลกอุบัติเหตุ

ชื่อประเทศไทยจะหลุดจากแชมป์โลกเกิดอุบัติเหตุสูงสุดหรือไม่ ต้องลุ้นโมเดลใหม่ 7 มิติที่จะเข้ามาแก้ไข รวมทั้งสร้างความปลอดภัยของผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทาง อังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.


สัปดาห์นี้จะพาไปเปิดวาร์ปโมเดลใหม่แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์(จยย.หรือมอเตอร์ไซด์) ซึ่งมีถึง7 มิติเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทาง หวังลบชื่อประเทศไทยออกจากแชมป์โลกที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62 มีจำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ 40,190,328 คัน ในจำนวนนี้เป็นรถจยย.มากที่สุด 21,051,977คัน รองลงมารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 9,713,980 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 6,707,781 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 422,741 คัน รถโดยสาร 163,983 คัน และรถบรรทุก 1,135,534 คัน

ทั้งกระทรวงคมนาคม ตำรวจ และเครือข่ายนักวิชาการด้านการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ระบุตรงกันว่า รถจยย. 21 ล้านคันที่แว้นกันทะลักถนนเมืองไทย มีใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) เพียง 13 ล้านใบเท่านั้น อีก 7-8 ล้านคันไร้ใบอนุญาต ขณะที่ข้อมูลองค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่า ไทยมีสถิติอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับ 9 ของโลก สาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตมาจากรถจยย.ถึง74% กลายเป็นแชมป์สถิติอุบัติเหตุจากรถจยย.สูงที่สุดอันดับ 1 ของโลกสัปดาห์ที่ผ่านมา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากรถจยย. ครั้งที่ 1 มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครือข่ายนักวิชาการระดับหัวกะทิจากทั่วประเทศ เพื่อกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจากรถจยย.อย่างจริงจัง เบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบ 7 มาตรการลดอุบัติเหตุรถจยย. พร้อมตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาและกำหนดรายละเอียดแต่ละด้านให้แล้วเสร็จภายใน30วัน จากนั้นจะเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ใช้รถจยย.และผู้เกี่ยวข้องก่อนสรุปเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง เพื่อนำมาตรการเสนอ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

เปิดวาร์ปมาตรการ 7 ด้านในทุกมิติ ได้แก่ 1.ด้านผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน เช่น การปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย และการส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 2. ด้านใบอนุญาตขับขี่ จะแยกประเภทใบขับขี่สำหรับรถจยย.ขนาดต่ำกว่า 125 ซีซี และขนาดมากกว่า 125ซีซี(บิ๊กไบค์) ขึ้นไป และทบทวนคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจยย.พร้อมเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ขับขี่ และทดสอบการขับขี่ในห้องทดลองเสมือนจริง ทั้งนี้ ปัจจุบันตัวเลขการจดทะเบียนจยย.ที่ถูกต้องขนาดต่ำกว่า125 ซีซีมี 98% ขณะที่บิ๊กไบค์มีเพียง 2%3. ด้านมาตรฐานยานพาหนะ ผู้ประกอบการต้องผลิตรถให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล พร้อมการจัดทำสัญลักษณ์ระบุขนาดเครื่องยนต์ให้ชัดเจนว่า รถขนาดกี่ซีซีควรติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบป้องกันความปลอดภัยแบบไหน เช่น ติดระบบห้ามล้อ(เอบีเอส) อาจต้องแก้ไขกฎหมายและระบุว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดให้มีช่องจราจรทางคู่ขนานสำหรับให้รถจยย.สวนทางได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันจยย.วิ่งสวนเลนกันมาก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นจะพิจารณาถนนที่มีความพร้อมทางกายภาพให้รถจยย.สวนเลนได้เพื่อช่วยระบายการจราจร พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัย โดยกรมทางหลวง(ทล.)และกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ต้องไปทำแผนโครงการนำร่องในเส้นทางที่เหมาะสม เช่น จุดที่มีความเสี่ยงใต้สะพานลอย เป็นต้น อาจทำเป็นลักษณะโลคัลโรด (ถนนคู่ขนาน) รวมถึงนำแบร์ริเออร์มาใช้แทนเกาะสีเพื่อลดอุบัติเหตุ ก่อนขยายผลไปในเส้นทางอื่นต่อไป5. ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ โดยต้องใช้ช่องจราจรที่ถูกต้อง และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับความเร็วของรถจยย.ที่เหมาะสมควรเป็นกม./ชม.ของรถจยย.แต่ละประเภท เพื่อควบคุมความเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น อุโมงค์ สะพานแคบ หากฝ่าฝืนจะตัดแต้มใบขับขี่ที่เชื่อมระบบและข้อมูลทะเบียนราษฎร์ระหว่างตำรวจและกรมขนส่งฯ

ทั้งนี้ ผู้แทนเครือข่ายสถานทูตเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ได้เสนอให้ทบทวนการให้เช่ารถจยย.สำหรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นการมีใบขับขี่ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวจากรถจยย.โดยต้องทำให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกับการอำนวยความสะดวก ขณะเดียวกันต้องมีบทลงโทษและติดตามรถจยย.ที่ขาดการต่อภาษีและไม่ตรวจสภาพรถ พร้อมควบคุมการดัดแปลงรถจยย.ของเด็กแว้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วย6. ด้านการประชาสัมพันธ์ ควบคุมการผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมด้านความรู้และความปลอดภัยไม่จูงใจให้ใช้ความเร็วเกินกำหนด และ7. ด้านการตอบสนองหลังการเกิดเหตุ ด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธี การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อความปลอดภัย

“ในทางปฏิบัติบางเรื่องเมื่อได้ข้อสรุปอาจดำเนินการได้ทันทีแต่บางเรื่องต้องใช้เวลาแก้ไขกฎหมายประมาณ1ปี แต่จะเร่งดำเนินการเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุจากรถจยย.ลงให้ได้โดยเร็วที่สุด” ...นายจิรุตม์ย้ำ

โมเดลใหม่ทั้ง 7 มิติ จะลบชื่อประเทศไทยออกจากแชมป์โลกได้หรือไม่?? ....ไม่ใช่ต้องติดตาม!!.... แต่มาจากความร่วมมือของทุกคน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ต้องเน้นความปลอดภัยเคารพกฎจราจรไม่ตั้งมั่นบนความประมาท.
..................................
คอลัมน์ : มุมคนเมือง
โดย "เทียนหยด" 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 104