อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ม.สยาม เปิดสอนหลักสูตร E.T.A

สถาบันวิทยาการการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และ University of Helsinki (Finland) เปิดสอนหลักสูตร Educational Transformation Academy (E.T.A) ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.


สถาบันวิทยาการการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และ University of Helsinki (Finland) เปิดสอนหลักสูตร Educational Transformation Academy (E.T.A) ประกาศนียบัตร การพัฒนาการศึกษา University of Helsinki มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ประเทศฟินแลนด์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้วันที่  9 ตุลาคม 2562    เปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

วันที่  8 พฤศจิกายน 2562   Creative Education Workshop   Design Thinking for Creative Education Workshop @ The Campus, Grand Hyatt Erawan Bangkokวันที่  18-26 พฤศจิกายน 2562  Finland - Estonia
 • ศึกษาดูงานโรงเรียนในระบบที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก, โรงเรียน/วิทยาลัยด้านอาชีพสมัยใหม่ และโรงเรียนนอกระบบพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • อบรมที่ University of Helsinki : แนวคิดนโยบายการศึกษายุคใหม่, การพัฒนาครู
  smart teacher, หลักสูตรและแนวการสอนศตวรรษที่ 21, การประเมินผลผู้เรียน, เทคโนโลยีทางการศึกษาโดยใช้เกมส์ สารสนเทศ
 • ศึกษาดูงานเอสโทเนีย ประเทศที่เข้าสู่ E- Society เต็มรูปแบบ
สนใจติดต่อ : อ.เมธาวี  โทร. 082- 445 -6245


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

 • เห็นด้วย
  100%
 • ไม่เห็นด้วย
  0%

บอกต่อ : 90