อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

"สุโขทัย"จัดวิ่งเติมพลังเติมชีวิต พิชิตศรีนครครั้งที่ 1

"สุชาติ ทีคะสุข" รองผวจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสร้างสุขภาพ "Run Fun Fit วิ่งเติมพลัง เติมชีวิต พิชิตศรีนคร ครั้งที่ 1" บริเวณแลนด์มาร์คท่าน้ำเกษมวารีศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 21.44 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผวจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสร้างสุขภาพ “Run Fun Fit วิ่งเติมพลัง เติมชีวิต พิชิตศรีนคร” ครั้งที่ 1 และทำการปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ 3.5 กิโลเมตร และ 10กิโลเมตรบริเวณแลนด์มาร์คท่าน้ำเกษมวารีศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ อดีตส.ส. และนายก อบจ.สุโขทัย เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งในรุ่นระยะ 21 กิโลเมตร โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีนคร นางประไพ สาสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร สจ.สมาน สาสิงห์ นายสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ "Run Fun Fit วิ่งเติมพลัง เติมชีวิต พิชิตศรีนคร" ครั้งที่1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และร่วมสร้างกุศลในการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีนครและจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง ให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัย อ.ศรีนคร ยังเป็นทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ชมวิถีวัฒนธรรม ของดีโอทอปของอ.ศรีนคร และเป็นการเปิดเมือง เพื่อให้นักวิ่งทุกท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพ ตลอดจนไร่มะม่วงโชคอนันต์ ซึ่งเป็นของดี อ.ศรีนคร สำหรับกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ "Run Fun Fit วิ่งเติมพลัง เติมชีวิต พิชิตศรีนคร" ครั้งที่1 ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4,100 คน แบ่งเป็น3รุ่นคือ รุ่น ฮาล์ฟ มาราธอน 21 กิโลเมตร รุ่น มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน 10 กิโลเมตร และรุ่น ฟันรัน 3.5 กิโลเมตร

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 71