อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

จัดประชุมเรียนรู้'เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน'

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มุ่งเดินหน้า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.37 น.


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ดีและยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการพัฒนาเมืองที่โดดเด่นดังกล่าวรวมทั้งเป็นการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายในงานได้จัดแสดงผลงานโดดเด่นการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนรวมทั้งนวัตกรรมด้านการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตลอดจนเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แกนนำชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ได้แก่ เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ส่วนรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ได้แก่ เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเทศบาลทั้ง ๖ แห่งนี้ จะเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ต่อไป. 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 81