อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ทีโอที เปิด "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ"

ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ต่อยอด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายไพรัตน์   จันทร์ผลหอม  ปลัดจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”  และพิธีลงนามความร่วมมือฯ ระหว่าง ทีโอที กับเทศบาลตำบลเนินขามและโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  โดยมี นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน  พร้อมด้วย เยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน ร่วมในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 


นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า จังหวัดชัยนาทเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ที่ยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี) การร่วมมือระหว่าง ทีโอที กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเนินขาม จะส่งผลให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดี จ.ชัยนาท ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ผ่านความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
 


ปัจจุบันนี้ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตอย่างเห็นได้ชัด กิจกรรม TOT YOUNG CLUB ของ ทีโอที เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ไอซีทีสร้างเศรษฐกิจที่ดี ต่อไปในอนาคต


           
นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นโครงการด้าน CSR ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ทีโอที  ปัจจุบัน โครงการ TOT  Young Club มีเครือข่ายแล้ว  67 ชุมชน โดย ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 68


 
ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการฯ ทีโอที มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ TOT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook YouTube เว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page
  

             
สำหรับชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท มีจุดแข็งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง ชาวบ้านที่นี่ยังใช้ภาษาถิ่นก็คือภาษาลาวเวียง มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนมาให้เห็นผ่านลวดลายของผ้าทอจากภูมิปัญญาของคนลาวเวียง บ้านเนินขามได้สร้างสรรค์ลวดลายผ้าใหม่ๆ ให้มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับพื้นที่ เป็นลายผ้า “ผ้าทอลายช่อใบมะขาม”  นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน  อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกฝ้าย-ไหม ผ้าขาวม้า 5 สี  หมอนขวาน เสื้อจุกหม้อ ย่ามมัดหมี่  สปาเท้า เป็นต้น
   
ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ  TOT  YOUNG  CLUB  โดยเข้าไป กดไลท์ กดแชร์ ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ https://www.facebook.com/TOTlCSR/
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12