อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ทีโอที เปิด "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ"

ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ต่อยอด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายไพรัตน์   จันทร์ผลหอม  ปลัดจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”  และพิธีลงนามความร่วมมือฯ ระหว่าง ทีโอที กับเทศบาลตำบลเนินขามและโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  โดยมี นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน  พร้อมด้วย เยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน ร่วมในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 


นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า จังหวัดชัยนาทเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ที่ยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี) การร่วมมือระหว่าง ทีโอที กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเนินขาม จะส่งผลให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดี จ.ชัยนาท ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ผ่านความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
 


ปัจจุบันนี้ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตอย่างเห็นได้ชัด กิจกรรม TOT YOUNG CLUB ของ ทีโอที เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ไอซีทีสร้างเศรษฐกิจที่ดี ต่อไปในอนาคต


           
นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นโครงการด้าน CSR ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ทีโอที  ปัจจุบัน โครงการ TOT  Young Club มีเครือข่ายแล้ว  67 ชุมชน โดย ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 68


 
ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการฯ ทีโอที มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ TOT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook YouTube เว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page
  

             
สำหรับชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท มีจุดแข็งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง ชาวบ้านที่นี่ยังใช้ภาษาถิ่นก็คือภาษาลาวเวียง มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนมาให้เห็นผ่านลวดลายของผ้าทอจากภูมิปัญญาของคนลาวเวียง บ้านเนินขามได้สร้างสรรค์ลวดลายผ้าใหม่ๆ ให้มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับพื้นที่ เป็นลายผ้า “ผ้าทอลายช่อใบมะขาม”  นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน  อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกฝ้าย-ไหม ผ้าขาวม้า 5 สี  หมอนขวาน เสื้อจุกหม้อ ย่ามมัดหมี่  สปาเท้า เป็นต้น
   
ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ  TOT  YOUNG  CLUB  โดยเข้าไป กดไลท์ กดแชร์ ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ https://www.facebook.com/TOTlCSR/
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12