อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

MOUเปิดโครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ

เปิดภาคการศึกษาโครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รุ่นที่ 4 ปักกิ่ง ส่งเสริมการศึกษาภาษาจีน สร้างความสัมพันธ์อันดีจีน-ไทย  อังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 11.48 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 62 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ สภาวัฒนธรมจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และสถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดภาคการศึกษา โครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รุ่นที่ 4 ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง โดยมี นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการพระปกเกล้า รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า สว.ปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ และฝ่ายจีนนำโดย นายโจว หง อธิการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนาม MOU 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า, สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์, สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เพื่อร่วมส่งเสริมการศึกษาภาษาจีน พัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังแก่ประเทศต่อไป และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีน-ไทย สร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ให้พัฒนายิ่งขึ้นไป 

สำหรับโครงการที่จัดขึ้นมีนักเรียนทุน รุ่นที่ 4 จำนวน 35 คน ซึ่งจะมอบทุนการศึกษาในการเรียนภาษาจีนแก่ข้าราชการเป็นเวลา 1 ปี เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการทำงาน พัฒนาตนเอง และส่งเสริม เป็นกำลังให้แก่ประเทศไทยต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42