อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

อังกฤษเตรียมสอนวิชา 'ภาวะโลกร้อน'ในทุกโรงเรียน

สัปดาห์นี้ชวนดูเมืองในอังกฤษที่เตรียมเป็นที่แรกของโลก สอนวิชาสภาวะโลกร้อน ในทุกโรงเรียน ให้เด็กเข้าใจปัญหา ผลกระทบ และวิธีแก้ เพราะเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคน และเตรียมขยายผลทั่วประเทศ พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.


มีคำกล่าวว่า "การศึกษา" คืออาวุธที่สามารถนำไปใช้เปลี่ยนแปลงโลกได้ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องจริง เพราะการศึกษานั้นคือ รากฐานของความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาต่างๆ ในโลกได้

ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกปัญหาใหญ่ในโลกปัจจุบัน ที่มีรากฐานมาจาก "ความไม่รู้" ทำให้การใช้และทำลายทรัพยากร การปล่อยมลพิษของเราในปัจจุบันอย่างไม่คำนึงต่อทรัพยากรโลกนั้น ได้ส่งผลกระทบเชิงกว้างต่อระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิต มนุษย์ และทำให้เกิดวิกฤติการณ์ที่เรียกว่า "ภาวะโลกร้อน"

ซึ่งไม่นานมานี้เขตในภาคเหนือของอังกฤษ North of Tyne วางแผนที่ที่จะให้มีการเรียนการสอนวิชาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง Climate Change ในทุกโรงเรียนระดับประถมและมัธยม เป็นที่แรกของโลก โดยให้มีคุณครูที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากโครงการของ EduCCate Global ของ UN สหประชาชาติในทุกโรงเรียนJamie Driscoll นายกเทศมนตรี North of Tyne ได้ประกาศให้วิกฤติโลกร้อนเป็นภาวะฉุกเฉิน และได้กล่าวว่า ให้คุณครูทุกท่านในแต่ละโรงเรียนได้มีโอกาสในการอบรม และเทรนเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อน และผลกระทบของวิกฤติสภาพอากาศ ซึ่งจะทำให้เขตนี้เป็นที่แรกของโลกที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของ UN

ซึ่งคอร์สนี้จะครอบคลุมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, การวางแผนการปรับตัว, สุขภาพ, ป่าไม้, การเงิน และ การเจรจาระหว่างประเทศ เป็นต้น

"วิชาสภาวะโลกร้อน" เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพราะพวกเขาจะอยู่กับภาระสิ่งแวดล้อมที่ก่อในยุคปัจจุบัน ซึ่งการเรียนวิชาดังกล่าวจะทำให้นักเรียนเข้าใจถึงความรุนแรงของสถานการณ์ เด็กๆ จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และรู้เท่าทันข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

โครงการ EduCCate Global ของ UN นี้ยังมีเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนในประเทศอังกฤษมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังต่อไป โดยหลักสูตรเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของประเทศทั้งของประถม และมัธยมอังกฤษถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่พยายามแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้สภาวะโลกร้อนเป็นภาวะฉุกเฉิน และได้ผลักดันการใช้พลังงานทดแทน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เป็นต้น

และการบรรจุวิชาภาวะโลกร้อนนี้ ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทั่วโลกควรนำไปปรับใช้ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มนุษย์ยุคเราคือยุคสำคัญ ที่จะสามารถกำหนดชะตาอนาคตโลกได้ จงเร่งลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อเรา เพื่อเพื่อร่วมโลก เพื่อโลก และลูกหลานของเรา อย่ารอให้โลกเสียหายไปมากกว่านี้เลย

การศึกษาคืออาวุธทรงพลัง ที่สามารถนำไปใช้เปลี่ยนแปลงโลกได้ - Nelson Mandela

................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”
ขอบคุณข้อมูลจาก
theguardian , www.northoftyne-ca.gov.uk , www.northoftyne-ca.gov.uk , globalcitizen
ขอบคุณภาพจาก : educcateglobal , Harwood Education , Pixabay

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 514