อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

'กรมแพทย์ทหารอากาศ'เปิดสอบเป็นลูกจ้าง 103 อัตรา

"กรมแพทย์ทหารอากาศ" เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 103 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 ก.ย. 62 จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.


ประกาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยกรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 103 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน
อัตราค่าจ้าง 8690 บาท และรับเงินเพิ่มฯ 1310 บาท

คุณวุฒิผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า
 
คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 18-35ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนัก40 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 กิโลกรัม
- สัญชาติไทย

การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กทม. ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กันยายน 2562 ในเวลาราชการทุกวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 1.00K