อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

เดือดร้อนเห็นน้ำใจ! มนุษย์โลกทั้งผองคือพี่น้องกัน

สัปดาห์นี้ไปดูน้ำใจแห่งความเป็นพี่น้อง คณะสงฆ์ไทย มจร. นำสิ่งของไปบริจาคช่วยเหลือพระสงฆ์ ประชาชนในรัฐมอญที่ประสบภัยน้ำท่วม พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.


ในขณะที่ท่านกำลังอ่านบทความ "ริ้วผ้าเหลือง" อยู่นี่ ผมและคณะสงฆ์ไทยจำนวนหนึ่งกำลังอยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรัฐมอญ ประเทศเมียนมา คณะของเราประกอบด้วย พระ เจ้าหน้าที่และนิสิตภิกษุณีจากวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชมรมพระสงฆ์มอญเมืองไทย ชมรมพระนิสิตมอญ มจร. สมาคมการค้าไทย -เมียนมา ซึ่งแกนนำหลักที่พาคณะเราไปเยียวยาช่วยเหลือ นำสิ่งของไปบริจาคในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิรามัญรักษ์ ซึ่งเป็นมูลนิธิของคนไทยเชื้อสายมอญในประเทศไทยที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระดมทุนทั้งฝั่งไทยและพม่า รวมทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานกับคณะสงฆ์รามัญนิกาย และมหาวิทยาลัยรามัญญะรัฎฐะ ในตัวเมืองเมาะละแหม่ง

การช่วยเหลือประชาชนในรัฐมอญที่ประสบภัยน้ำท่วมคราวนี้ ประชาชนคนไทย สื่อไทยตื่นตัวอย่างมาก ได้นำสิ่งของมาบริจาคตามจุดต่างๆ ที่มูลนิธิรามัญรักษ์เคยแจ้งเอาไว้มากมายคณะเราออกเดินทางเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 13.00 น. โดยเริ่มต้นจากวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่ร่วมกันแพ็คของ ได้รับความเมตตาจาก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการพุทธศาสน์นานาชาติ เป็นผู้ส่งมอบเงินจำนวนหนึ่งและสิ่งของบริจาค และคณะเราเดินทางโดยผ่านด่านแม่สอดได้รับการอนุเคราะห์รถตู้จำนวน 3 คัน รถ 6 ล้อจำนวน 3 คัน จากนายกสมาคมการค้าไทย -เมียนมา รวมทั้งประสานงานในการผ่านแดนและรถบรรทุกสิ่งของจากฝั่งพม่า และมีทีมงานคณะเราส่วนหนึ่งเดินทางผ่านด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี

พวกเราร่วมเกือบ 40 ชีวิตทั้งพระสงฆ์ ฆราวาส จะพักจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามัญญะรัฎฐะ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์รามัญนิกาย และรวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการนำสิ่งของไปบริจาคการบริจาคสิ่งของในคราวนี้มีการไปออกโรงทานแจกจ่ายอาหารและลูกชิ้นด้วยชื่อว่า “ลูกชิ้นOK” ซึ่งเป็นโรงงานลูกชิ้นจากเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี จะไปร่วมออกโรงทานด้วยทุกจุดที่พวกเราออกเดินทางไป ซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้จะไปกันประมาณ 4 จุด จุดแรก คือ จุดที่ถูกดินถล่มมีผู้เสียชีวิตเกือบ 60 ราย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิม แต่พวกเราถือว่าทุกคนคือเพื่อนมนุษย์ องค์พระศาสดาทุกศาสนามิเคยสั่งสอนให้ศาสนิกชนตัวเองแบ่งแยกศาสนาหรือเป็นศัตรูต่อกัน นอกจากนั้นก็เป็นเกาะใกล้ๆ กับอ่าวเมาะตะมะที่มีบ้านถูกดินถล่มพังเสียหายประมาณ 16 หลังคาเรือน จุดที่สามที่สี่ก็น่าจะเป็นทางตอนใต้ของรัฐมอญ ที่ตอนนี้น้ำยังท่วมประชาชนยังเดือดร้อนอยู่การเดินทางของคณะเราในคราวนี้นอกจากจะมีสิ่งของไปบริจาค มีการออกโรงทาน มีทำกิจกรรมแล้ว ยังมีเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องคนไทยไปมอบให้กับครอบครัวที่เสียชีวิตและบ้านที่ถูกดินถล่ม น้ำท่วมเพื่อไปเป็นทุนเล็กๆ ในการซ่อมแซมบ้านด้วยประธานมูลนิธิรามัญรักษ์ พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ท่านเล่าว่า เมื่อปีที่แล้วทางมูลนิธิรามัญรักษ์ก็ไปช่วยแจกของและมอบเงินให้กับครอบครัวที่เสียชีวิต แต่น้ำท่วมรัฐมอญปีที่ผ่านไม่รุนแรงเท่าปีนี้และมีผู้เสียชีวิตไม่ถึง 3 ราย แต่ปีนี้เท่าที่ทราบตอนนี้มีผู้เสียชีวิตที่พบศพแล้ว 82 ราย ยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่ง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราสอนให้พวกเรารักมนุษย์ ไม่เบียดเบียนกัน มีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง โลกที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะพวกเราไม่สนใจหลักคำสอนไม่เคยปฎิบัติในหลักคำสอนขององค์พระศาสดาที่ตัวเองเคารพนับถือ จริงไม่จริงลองถามใจตัวเองดู.
..................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 323