อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

"ครูตชด."หัวใจน่ากราบ คุรุทายาทผู้เสียสละที่แท้จริง

ชื่นชม“ครู ตชด.”ผู้เสียสละที่แท้จริง เผยจบจากโรงเรียนตชด.สอบเป็นคุรุทายาทนำความรู้กลับมาพัฒนาพื้นที่ชนบทที่มีโรงเรียนตชด.ตั้งอยู่ เพียงได้แทนคุณแผ่นดิน-แทนคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เทิดทูนบูชาเหนือสิ่งอื่นใด จะเหนื่อยหนักสักเพียงใดไม่เคยท้อ เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.


หากให้เลือกการใช้ชีวิตระหว่างความสุขสบายกับความยากลำบาก เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลือกอย่างแรก ไม่มีใครอยากทน-อยากใช้ชีวิตลำบากแน่นอน แต่สำหรับคนบางคนเขาพร้อมเดินหน้าไปหามัน พร้อมเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างน่าชื่นชม...เพียงเพื่อได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน-ตอบแทนคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เขาเทิดทูนบูชาเหนือสิ่งอื่นใด

วีคนี้ “เหยี่ยวขาว” บอกได้คำเดียวว่าภูมิใจ-ประทับใจมาก ๆ ที่ได้หยิบยกเรื่องราวดี ๆ ของอาชีพครู ซึ่งเป็นครูตชด.มานำเสนอ บุคคลต้นแบบคือ ...ชายแดน ภู่นายพล สังกัด กก.ตชด.33 อายุ 31 ปี ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ครูใหญ่ท่านนี้ไม่เคยกลัวกับความลำบาก ไม่เคยบ่นหรือน้อยใจวาสนาโชคชะตาตัวเอง ตรงกันข้ามเขาทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือคนบนดอย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนโรงเรียนตชด.ที่ฐานะทางบ้านยากจน ให้เด็กได้มีอาหารกินครบทุกมื้อ สอนหนังสือ สอนวิชาเกษตรให้เด็กได้รู้จักเลี้ยงตัวเองในอนาคต...ชายแดน กล่าวว่า “ผมเป็นชนเผ่าอาข่าเกิดที่หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อ 20 กว่าปีเท่าที่จำความได้หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่นเป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดารมาก ไม่มีไฟฟ้าใช้-ไม่มีโทรศัพท์-ไม่มีรถสาธารณะ ไม่มีระบบประปาที่ดี การสัญจรลงไปในตัวเมืองแสนจะลำบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนแทบลงไปในตัวเมืองไม่ได้เลย เป็นชุมชนชนบทที่กันดารลำบากมาก คนในชุมชนมีอาชีพปลูกข้าวไร่ เลี้ยงสัตว์ หาของป่าเพื่อยังชีพเท่านั้น ด้วยเหตุผลที่ทางบ้านฐานะยากจนพ่อกับแม่จึงให้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ .น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพราะโรงเรียนตชด.มีอาหารให้กินฟรี-นมฟรี โดยเฉพาะนักเรียนพักนอนในโรงเรียนรับประทานอาหารฟรีทั้ง 3 มื้อ ที่สำคัญชุดนักเรียนก็ได้รับสนับสนุนตลอด”ครูใหญ่กล่าวต่อว่า เป็นนักเรียนพักนอนในโรงเรียนตั้งแต่ ป.1 ต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน เรียนโรงเรียนตชด.ถึงป.6 อ่านออก-เขียนได้ ที่สำคัญสร้างให้มีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต้องกราบขอบพระคุณ ครู ตชด.ทุกท่าน กระทั่งจบ ป.6 ได้เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระมหากรุณาอย่างล้นพ้น ระหว่างการศึกษาได้ใช้ทุนพระราชทานในการศึกษามาโดยตลอด กระทั่งปี 54 สอบบรรจุได้เป็นคุรุทายาท ครูตชด.(คุรุทายาท รุ่นที่ 10)

ความตั้งใจในการไปเป็น ครู ตชด.นั้น เพื่อต้องการนำความรู้กลับไปพัฒนาในพื้นที่ชนบทที่มีโรงเรียนตชด.อยู่ ตามโครงการพระราชดำริ ในกรมสมเด็จพระเทพฯ ครูครุทายาททุกคนล้วนมีความตระหนัก และความจงรักภักดีอย่างสูงส่งในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับความเมตตา นั้นคือคนที่ไปเป็นครุทายาท ครู ตชด. ต้องเคยเป็นศิษย์เก่า รร.ตชด.มาก่อนเท่านั้น จึงเป็นสิ่งที่ครูครุทายาททุกคนมีความภาคภูมิใจ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน”

ครูตชด.หัวใจแกร่ง บอกอีกว่า ปัจจุบันศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ มีครู และ บุคลากรอื่นรวม 10 คน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งหมด 124 คน นักเรียนพักนอน 62 คน โรงเรียนเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมาก ผู้ปกครองยากจนประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่ ปลูกพริกกะเหรี่ยง เลี้ยงสัตว์ หาของป่ายังชีพเท่านั้น ในสังคมปัจจุบันสภาพความลำบากแบบนี้คงมีให้เห็นอยู่ไม่กี่ที่ ซึ่งเดือนหนึ่งจะเดินทางลงมาเอาอาหาร-อุปกรณ์การเรียน 1-2 ครั้ง เส้นทางเดินทางจากตัวอำเภอแม่สะเรียงนั่งมอเตอร์ไซค์ 4 ชม.นั่งเรือหางยาว (แม่น้ำสาละวิน) ประมาณ 45 นาที และเดินเท้าอีกประมาณ 2 ชม.จึงจะถึง ศกร.ตชด.บ้านโกแประยิ่งถ้าเป็นฤดูฝนการเดินทางจะลำบากเป็น 2 เท่า เช่น เรือที่สัญจรก็ไม่ค่อยวิ่ง บางครั้งต้องนอนรอเรือ 2 วันก็มี และตอนเดินขึ้น ศกร.ฤดูฝนต้องระวังเป็นพิเศษเพราะต้องเดินเท้าตามร่องเขาเวลาฝนตกหนักน้ำในร่องเขาขึ้นสูง และเชี่ยวมาก ดังนั้นในการขนส่งอุปกรณ์การเรียนการสอนลำบากมาก โดยเฉพาะตอนแบกอาหารเดินเท้า 2 ชม.ต้องใช้ความอดทนมาก ๆ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เดือนละ 1 ครั้ง ในการขนส่งอาหาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ หลายครั้งที่เจอปัญหา-อุปสรรคถาโถมเข้ามาในการทำงาน ขวัญและกำลังใจที่ทำให้พวกเราครู ตชด.ต่อสู้ในการทำหน้าที่ คือการได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน และตอบแทนพระองค์ท่าน และได้ทำงานตามโครงการพระราชดำริในกรมสมเด็จพระเทพฯ...โชคชัย ชูแสง ผกก.ตชด.33 บอกว่า กก.ตชด. 33 เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีภารกิจเฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดน ภารกิจด้านความรักษาความปลอดภัยฯ พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ  และสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้ง กก.ตชด.33 ได้รับผิดชอบกำกับควบคุมดูแลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพฯ ทั้งหมด 8 โครงการ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 64 ปี รร.ตชด.ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนถิ่นทุรกันดารการเดินทางมีความยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝนบางแห่งไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน สุขภาพไม่ค่อยดี การเข้าถึงบริการของรัฐน้อยมาก รร.ตชด.เป็นหน่วยงานราชการหน่วยเดียวในพื้นที่ที่ทำงานแทนหน่วยงานราชการอื่นๆทุกหน่วย รร.ตชด.ได้ดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กๆ และประชาชนทุกคน พร้อมจัดการศึกษาในระดับอนุบาล 1 –ป.6 ฝึกอาชีพให้นักเรียน และศิษย์เก่าโดยเฉพาะด้านการเกษตร อย่างไรก็ตามครู ตชด.ยังต้องมีภารกิจเรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตัดไม้ทำลายป่า การหลบหนีเข้าเมือง การระบาดของยาเสพติด และรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนตามภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนด้วย


ดูภาพแต่ละภาพไม่ว่าจะสอนหนังสือเด็ก ทำอาหาร หรือแม้กระทั่งเดินแบกของขึ้นเขาผ่านลำห้วย เห็นชัดเจนว่า ครูตชด.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยรอยยิ้ม แววตาสดใส ทำด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ถึงแม้จะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ตาม นี่แหละคือคุรุทายาท ครูตชด.ผู้เสียสละอย่างแท้จริง...ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับสิ่งที่พวกท่านได้ทำให้กับสังคมนี้.
........................................
คอลัมน์ คนดีของสังคม
โดย “เหยี่ยวขาว”


ร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดย :

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 360