อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

พ่อเมืองสุพรรณบุรี เปิดตลาดประชารัฐต้องชมวัดไผ่โรงวัว

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เปิดตลาดวัดไผ่โรงวัว จำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐต้องชม ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง และของฝากสุพรรณบุรี อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 00.14 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม ภายในบริเวณตลาดวัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ตลาดวัดไผ่โรงวัว ซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง และของฝากสุพรรณบุรีเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนพัฒนาตลาดทั้งในด้านมาตรฐานต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสร้างตลาดให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง 
 
สำหรับงานแสดงจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม "ตลาดวัดไผ่โรงวัว" โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดงพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ การแจกของสมนาคุณ กิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล การจำหน่ายสินค้าเครือข่ายธุรกิจ biz Club สินค้าชุมชนกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้ กิจกรรมแข่งขันกินมังคุด และกิจกรรมนาทีทองลดแลกแจกแถมต่างๆ มากมาย

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47