อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

อพท.นำ4ชุมชนประจวบฯ-เพชรบุรี ดูงานท่องเที่ยวสุโขทัย

อพท.นำ 4 ชุมชนประจวบฯ-เพชรบุรี ดูงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่สุโขทัย จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 01.38 น.


เมื่อเร็วๆนี้ นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. ( องค์การมหาชน )  สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8  น.ส.เรณู ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 นำชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism ( CT ) 4 ชุมชนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี ประกอบด้วย เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลอ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ( CT วิถีสับปะรด )  ชุมชนถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ( CT วิถีตาล  ) กลุ่มศิลปะปูนปั้นเพชรบุรี  กลุ่มงานตอกกระดาษเพชรบุรี เดินทางศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ( Creative Tourism ) ที่ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย โดยมี นายอาคม ชานาง รอง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี นายวรวิทย์ อุ่นจิตร พนักงานการตลาด 6 ททท.สำนักงานประจวบฯ ร่วมในคณะ และมี นายปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์   ประธานชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย พร้อมชาวบ้านในชุมชน ให้การต้อนรับ ก่อนร่วมทำกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร หยิบยกความอร่อยของอาหารในท้องที่ต่างๆ ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงร่วมกับการท่องเที่ยว ( Gastronomy Tourist ) และร่วม Work shop ลงมือทำขนมพื้นถิ่นชุมชนเมืองเก่า 3 เมนู ได้แก่ ขนมมงคลสี่ถ้วย ขนมสังขยาชาวนา และขนมกระแดกงา

จากนั้นคณะได้ไปดูงานการเรียนรู้การทำพระพิมพ์ดินเผา บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ และร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการพิมพ์พระเครื่องผงด้วยตนเองอีกด้วย ก่อนดูงานต่อที่ บ้านปรีดาภิรมย์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้การวาดลวดลายสังคโลกบนผืนผ้า ซึ่งทุกคนจะได้ลงมือวาดลวดลายบนเสื้อยืดด้วยตนเอง และสามารถซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย ก่อนที่มื้อกลางวัน ทางชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ได้จัดเลี้ยงอาหารในแบบ “ปิ่นโต ปูเสื่อ” ภายในวัดตระพังทอง ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จากนั้นได้เดินทางไปดูการเรียนรู้งานปั้นและเขียนลายสังคโลก ที่ โมทนาเซรามิค อ.ศรีสำโรง พร้อมทำกิจกรรมลงมือปั้นถ้วยชามสังคโลก และวาดลายบนชามสังคโลก ก่อนนำผลงานติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้อีกด้วยด้าน นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ ผอ.อพท.8 กล่าวว่า อพท.ได้จัดกิจกรรมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism )  ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อทำความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง โดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จะเป็นในรูปแบบเรียนรู้-ดูของจริง-ลงมือทำ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและลงมือทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกับชุมชน มีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับคนในชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดความประทับใจ มีความผูกพันที่ดีกับชุมชน และนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  ทั้งนี้ อพท. มีหน้าที่หลักในการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงได้ค้นหาเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือ creative tourism มาเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการสร้างคุณค่าด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  ปัจจุบันมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มากมายหลายกิจกรรม ในพื้นที่พิเศษ ของ อพท. โดยกิจกรรมที่ถูกคัดเลือกนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะสามารถสร้างประสบการณ์สร้างความผูกพันสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมได้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่ ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความชื่นชมและเข้าใจในจิตวิญญาณของที่ในขณะเดียวกันทั้งท่องเที่ยวยังได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกัน

------------------------------

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%