อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

'PEA'เขต2ชลบุรีผนึกกำลัง ส่งมอบฝายชะลอน้ำ

PEA เขต2 ชลบุรี ส่งมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 62 ที่ฝายบ้านเขาชะอางค์ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 19.07 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ฝายบ้านเขาชะอางค์ หมู่ 2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบฝาย โครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 62 ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 53-62 รวมจำนวน 500 ฝาย เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างฝายบ้านเขาชะอางค์ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้กับชุมชนในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ลดปัญหาการพังทลายของดิน และขจัดความแห้งแล้งให้กับท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทห้างร้านในพื้นที่ และพี่น้องชาวบ้านตำบลพลวงทอง และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมมือในการก่อสร้างฝาย และอำนวยความสะดวก จนทำให้การดำเนินการสร้างฝายลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลให้ประชาชนชาวบ้านตำบลพลวงทอง ได้รับประโยชน์ในการจัดสร้างฝายแห่งนี้กว่า 85 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1,700 ไร่.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%