อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย วันที่ 18 สิงหาคม 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับวัดธัมมธโร จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 62 อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น.


@@@@ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับวัดธัมมธโร (กรุงแคนเบอร์รา) ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดธัมมธโร โดยมีพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร พร้อมด้วยพระสงฆ์รวม ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และนางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยในกรุงแคนเบอร์รา และพสกนิกรไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อให้ชุมชนไทยที่เดินทางมาร่วมงานได้ลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล ในวันเดียวกัน นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยในกรุงแคนเบอร์รา และพนักงานท้องถิ่น ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ

@@@@ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล โดยนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำขุมชนไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้น พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์ ข้าราชการ และชุมชนไทยในนครซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลร่วมกัน ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์กร Breast Screen ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออกบูธให้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และรับนัดหมายตรวจมะเร็งเต้านมให้แก่หญิงไทยด้วยเอกอัครราชทูตฯสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

@@@@ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชนในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. เมือง Gosford ณ MS3, Erina Centre (Erina Fair, Terrigal Dr, Erina, NSW 2450) และในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น. เมือง Port Macquarie ณ โรงแรม Port Pacific Resort (6-14 Clarence St, Port Macquarie, NSW 2444) โดยสถานกงสุลฯ จะให้บริการด้านกงสุลดังนี้ หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชน, แจ้งเกิด(สูติบัตร), รับนัดจดทะเบียนสมรสและหย่า, รับรองเอกสารหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจ, ขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร, การช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์ต่างๆ และปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่นๆ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ www.thaiembassy.org/sydney) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง Gosford, Port Macquarie และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการตามวันและเวลาข้างต้น

@@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน นำโดยพระเดชพระคุณพระศรีพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสและพระธรรมทูต ได้นำญาติโยมประกอบกิจกรรมพิธีไถ่ชีวิตโคแม่ลูกเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกิจกรรมการกุศลนี้ต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ในการนี้ ญาติโยมที่ได้ร่วมในโครงการปีนี้ ได้มอบปัจจัยเป็นค่าอาหารและยารักษาโรค เพือต่อชีวิตวัวที่ได้ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์จำนวน ๙ ตัว (แม่วัว ๔ ตัว ลูก ๔ ตัว ตายไป ๑ ตัว) และขออนุโมทนาโยมสุนิตย์ แมคฟาแรนท์และครอบครัว พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ที่ได้ดูแลติดต่อประสานงานระหว่างฟาร์มและวัด เพื่ออำนวยความสะดวกทุกประการ ขออนุโมทนาทุกท่าน สาธุ สาธุวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน นำโดย พระศรีพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสและพระธรรมทูต ได้นำญาติโยมประกอบกิจกรรมพิธีไถ่ชีวิตโคแม่ลูกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

@@@@ Ordination​ Program​Australia​ Incorporated​ ขอเชิญร่วมใจร่วมบุญ ร่วมสมทบทุนโครงการบวชเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดงาน "ไทย-อินเดียไนท์" เพื่อหาทุนร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ เณร ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ที่ Paddington RSL Club, 220 Oxford Street, Paddington NSW เวลา 5.30pm - 10.00pm. บัตรราคา $30 รวมอาหารบัฟเฟ่ย์และของหวาน พร้อมทั้งขอเชิญร่วมประกวดการแต่งกายสไตล์ไทยและอินเดีย ชิงถ้วยรางวัลทั้งชายและหญิง ถ้วยรางวัลทูตสัมพันธไมตรี และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย​ รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดตั้งแต่บัดนี้​ถึงวันที่ ​30 ​สิงหาคมนี้​ ​บัตรเข้างานยังสามารถได้รับรางวัลมูลค่า ​31,500 บาท​จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​สำนักงานซิดนีย์​ พร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เชิญท่านร่วมบุญและอิ่มอร่อยกับอาหารจากร้านอาหารมากมายที่ได้ร่วมบุญกับโครงการ ท่านที่สนใจติดต่อซื้อบัตรและสมัครการประกวดได้ที่ คุณฉลาก 0419 681645, คุณอ้อย 0410 646127, คุณแดง 0466 992636 , คุณหมู 0405 642688 ขออนุโมทนาบุญทุกท่านมา​ ณ​ที่นี้

@@@@ โครงการเติบโต ๙ ตามคำสอนพ่อ ซันชายโคสท์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติไทยขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคม2562 ที่ร้านอาหารส้มตำไทย มารูจิโด้ เพื่อเป็นการถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และ เพื่อให้เยาวชนไทยในต่างแดนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ปกครอง รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและชุมชนชาวไทยในซันชายโคสท์ ..............งานวันแม่แห่งชาติไทย ได้จัดทำขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยคณะอาสาสมัคร ”บ้านลูกพ่อ” และครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่สาม มีเยาวชนและผู้ปกครองมาร่วมงานประมาณ 60 คน บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสนุกสนาน และความอบอุ่น ภายในงานมีการแสดงรำอธิษฐาน โดย ด.ญ. เฌอท์ณิตา บาร์นส์ การกล่าวรักแม่เป็นภาษาไทยโดยผู้ชนะการประกวดคลิป ”บอกรักแม่” ด.ญ. เฌอท์ณิตา บาร์นส์ อายุ 4 ขวบ และ ด.ญ.เจลิณ บัตเตอร์เวิคธ์ อายุ 7 ขวบ ร้องเพลง ”ใครหนอ” โดยเยาวชนในโครงการเติบโต๙ตามคำสอนพ่อ กิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ ช่วงที่อบอุ่นและสวยงามที่สุดคือช่วง ”มาลัยน้อยหนูร้อยให้แม่” โดยเด็กๆได้แสดงความรักตามแบบวัฒนธรรมไทยในการร้อยมาลัย กราบแทบเท้าและมอบมาลัยให้กับแม่ นอกจากนี้ในงานยังมีการกล่าวให้พรลูกหลานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากคุณยายบุญยืน ศรีวิโรจน์ และ ได้รับเกียรติจากคุณชำนาญ พานิช นายกสมาคมไทยซันชายโคสท์ ที่มาร่วมงานและมอบของขวัญให้กับเด็กๆนักแสดงอีกด้วย งานนี้นอกจากจะเป็นงานวันแม่แล้ว ยังเสมือนเป็นงานวันเด็ก เนื่องจากเด็กๆได้สนุกสนานกับกิจกรรม และร่วมแสดงความสามารถด้านภาษาไทย และได้รับของรางวัลกลับบ้านกันทุกคนโครงการเติบโต ๙ ตามคำสอนพ่อ ซันชายโคสท์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติไทย เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2562 ที่ ร้านอาหารส้มตำไทย มารูจิโด้

@@@@ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในรัฐเซาท์ออสเตรเลียและสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทย ณ นครแอดิเลด ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นครแอดิเลด (ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562) ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ / ต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) และบริการ / ให้คำปรึกษาด้านการกงสุลต่างๆ รวมทั้ง การให้บริการด้านนิติกรณ์ และรับยื่นเอกสารด้านทะเบียนราษฎร ในโอกาสนี้ ทีมงานจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสหารือกับ Ms. Mandy-Jane Giannopoulos กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย ประจำรัฐเซาท์ออสเตรเลียและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และได้พบปะกับชุมชนไทยเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชนไทยในออสเตรเลีย และเสริมสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยในนครแอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจรครั้งต่อไป ที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2562 โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกำหนดการ ให้ทราบในโอกาสต่อไปสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นครแอดิเลด ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทย ณ นครแอดิเลด และพี่น้องชาวไทยในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

@@@@ ประสบผลสำเร็จอย่างสวยงามสำหรับการออกร้านขายอาหารครั้งแรกเพื่อหารายได้เข้าสมาคมในงาน Toowoomba Multicultural ของสมาคมน้องใหม่อย่าง สมาคมคนไทยในเมืองทุวูมบ้า ซึ่งนำทีมโดยประธาน นางรัตนา วัตสัน และรองประธาน นายกิตติ จันทร์สุพรรณ ร่วมด้วยทีมจิตอาสาโดยมี จิตอาสาอาวุโส พนิดา ไพศาลจิตต์กุล ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนำทีมน้อง ๆ จิตอาสาร่วมมือร่วมใจในการทำอาหารขายในงานเพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานของเสียงพิณและความสวยงามของรำไทยด้วยความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ ความสามัคคี และความอบอุ่น เสียงพิณและรำไทยสามารถเรียกความสนใจจากนักข่าวและประชาชนที่มาในงานเป็นอย่างมาก ถือว่าแจ้งเกิดได้อย่างสวยงามสำหรับครั้งแรกในการออกร้านขายอาหารหลังจากการจัดตั้งสมาคม และหลังเสร็จสิ้นภาระกิจจากงาน Multiculture สมาคมไทยในเมืองทุวุมบ้ายังมีงานใหญ่อีกงานที่ทางสมาคมฯได้เตรียมความพร้อมเพื่อข้าร่วมขบวนพาเหรดในงานดอกไม้ของเมืองทุวูมบ้าเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี Toowoomba Carnival of Flowers ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ซึ่งงานนี้ทางสมาคมไทยในเมือง Toowoomba เตรียมความพร้อมเต็มที่ ร่วมมือร่วมใจ รวมพลังความสามัคคี โชว์ความสวยงามของชุดไทย และการรำไทยในขบวนพาเหรดอีกด้วย โดยงานนี้ยังมีพี่น้องชาวไทยจากเมืองต่าง ๆ นำทีมเข้าร่วมสมทบขบวนพาเหรดด้วย อาทิเช่น แอดดิเลด แคนส์ ซิดนีย์ โกลด์โคส และหลังจากเสร็จสิ้นจากขบวนพาเหรดแล้ว ทางสมาคมฯยังได้รับความร่วมมือจากค่ายไหซองโกลด์ โดย นักแต่งเพลงลูกทุ่งอีสานชื่อดัง ประภาส พิมพ์บูลย์ นำศิลปินหมอลำซิ่ง เมรัย ไหทองคำ เฉลิมพร เพชรอุดร เดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงคอนเสิร์ตหมอลำการกุศล “คอนเสิร์ตรวมใจคนไทยไกลบ้าน” เพื่อหารายได้เข้าสมาคมอีกด้วย ซึ่งคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นที่ The Mills Precinct, 291 Ruthven Street Toowoomba (ตรงข้าม Spotted Cow) สำหรับพี่น้องชาวไทยที่สนใจจะมาสนุกสนานกับคอนเสิร์ต และยังได้กุศลกลับบ้าน ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจ ข่าวคนไทยใน Toowoomba หรือสอบถามรายละเอียดได้จากคณะกรรมการของสมาคมทุกท่าน งานนี้ รัตนา วัตสัน ประธานของสมาคมรับประกันคุณภาพและความยิ่งใหญ่ของขบวนพาเหรด และความสนุกสนานของคอนเสิร์ต ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเมืองทุวุมบ้า และพื้นที่ใกล้เคียงมาสนุกและได้กุศล อิ่มตา อิ่มใจและอิ่มบุญคณะกรรมการสมาคมคนไทยในเมือง Toowoomba ทุ่มสุดตัว ร้อง รำ ยำ ตำ ในงาน Toowoomba Multicultural สำหรับการออกร้านขายอาหารครั้งแรกเพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ ไว้ใช้เป็นทุนสำรองในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

@@@@ กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร (ทางอินเทอร์เน็ต) สอบแข่งขันในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการได้ในวันที่ 5 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงการต่างประเทศที่ปรากฎข้างล่างนี้ https://mfa.thaijobjob.com/

@@@@ ก่อนจะเป็น ร้านอาหารไทยแนว Artist ชื่อร้าน Thai at Allawah นั้น เริ่มจากเจ้าของร้าน ป๊อด ปรีเปรม กุลธนทอง มีประสบการณ์ด้าน hospitality มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ทั้ง ที่เมืองไทยและซิดนีย์ เมืองไทยงานสุดท้ายของเธอ คือ Restaurants manager ที่ Planet Hollywood Bangkok ตั้งแต่เปิดเลยทีเดียว นั่นคือในปี1997 ก่อนจะมาเปิดร้านไทยเมื่อ 12 ปีที่แล้ว คือ Poschthai ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Thai at Allawah เพราะเป็นครอบครัวพี่น้องและหลานชายช่วยกันทำ อาหารไทยรสชาติไทยๆ เธอเล่าว่า “ป๊อดมาอยู่ซิดนีย์ได้ 34 ปีแล้ว นานนะ เลยจับจุดลูกค้าได้ คือจริงๆแล้ว อาหารไทยได้รับอิทธิพลจากคุณยายหอมหวล วัชรเสถียร ซึ่งท่านทำอาหารเก่งมาก คนในสมัยท่านจะรู้จักดี คุณแม่ก็เลยรับมา และถ่ายทอดมาถึงรุ่นลูกคือป๊อด อาหารจานเด็ดคือ อ๊อกโตพุสยักษ์ giant Octopus ทั้งย่าง ทั้งผัดกะเพรา และทอดกระเทียมพริกไทย สุดยอดเลยทุกจาน อีกเมนู ที่ลูกค้าบอกไปทานที่ไทยก็อร่อยสู้ที่ร้านไม่ได้คือยำเป็ดย่าง และไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ อีก1เมนู ก็คือ Honey pork ribs รองด้วยผักลวกเนื้อหมูนุ่มหลุดจากกระดูกหมูอย่างง่ายดายเมนูนี้ฝรั่งและจีนชอบมากๆ ข้าวผัดตัมยำไก่ก็เป็นอีกเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบ โดยเฉพาะลูกค้าชาวเนปาลและจีนชอบมากๆ ขับรถมาทานโดยเฉพาะ ผัดข้าวผัดปกติแล้วเติมเครื่องต้มยำเข้าไปสุดยอดของความอร่อยเลยค่ะ เมนูที่เป็นอันดับ1ของโลก คือมัสมั่นเนื้อนุ่มอร่อยสุดๆ ลูกค้าประจำจะสั่งทานเยอะมากเมนูนี้ จนต้องมาถามเราว่าอยากเรียนทำอาหารด้วยจังเลย ผัดกะเพาหมูกรอบใส่ผักรวมมิตร ก็อร่อย แกงเผ็ดเป็ดย่างก็อร่อย ลูกค้าชอบมากๆ ราคามิตรภาพ $16 เท่านั้นคะ สะเต๊ะกุ้งย่าง น้ำสะเต๊ะทำเองลูกค้าชมว่า the best satay sauce สุดท้ายที่อยากแนะนำ ก็คือ ผัดกะเพราหมูสับหรือไก่สับหรือเนื้อสับรสชาติไทยๆ มาลองกันสิคะ street food ขนานแท้ ยังมีอีกมากมายต้องมาลองทานเองที่ร้านคะ ที่ร้านยังมีข้าวราดขายอีกนะคะ อาหารราดข้าวทำสดเสริฟ์ต่อเสริฟ สดใหม่เสมอ จะมานั่งทานที่ร้านหรือจะ take away ก็ได้คะ เรามีเครื่องดื่มพร้อมหลากหลายชนิด ชาเย็นและกาแฟเย็น ร้านอาหารอยู่ที่ Allawah นั่งรถไฟก็ลงสถานี Allawah เดินลงสถานีก็เห็นร้านอย่างง่ายดาย” อยากไปลิ้มลอง อาหารไทยรสชาติไทยแท้ ร้าน Thai at Allawah ตั้งอยู่ที่ 458 Railway Parade Allawah NSW 2218 เบอร์ร้าน 0295881859 หรือมือถือเธอเอง 0401 488 691Thai at Allawah ร้านอาหารไทยแนว Artist อาหารไทยรสชาติไทยแท้ ของ ปรีเปรม กุลธนทอง ที่มีประสบการณ์ด้าน hospitality มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ตรงข้ามสถานี Allawah เดินลงสถานีก็เห็นร้านอย่างง่ายดายอาหารจานเด็ดคือ อ๊อกโตพุสยักษ์ giant Octopus ทั้งย่าง ทั้งผัดกะเพรา และทอดกระเทียมพริกไทย ยำเป็ดย่าง ข้าวผัดตัมยำไก่ ผัดกะเพราหมูกรอบใส่ผักรวมมิตร ต้มยำกุ้งใหญ่ ข้าวขาหมู ผัดกะเพราหมู/ไก่/เนื้อสับ มัสมั่นเนื้อ และไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์.
..................................
ไตรภพ ซิดนีย์
tripope@hotmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63