อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เทศบาลป่าติ้วตรวจคัดกรอง ชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง'มะเร็งตับ'

เทศบาลตำบลป่าติ้ว ร่วม รพ.ป่าติ้ว ตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปอบรมให้ความรู้ ตรวจอัลตราซาวด์ เอ็กซเรย์ปอด แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15.22 น.


เมื่อวันก่อน เทศบาลตําบลป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยนายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย นายกเทศมนตรี ร่วมกับโรงพยาบาลป่าติ้ว ดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี ประจำปี 2562 โดยตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลป่าติ้วที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปมีการอบรมให้ความรู้ ตรวจอัลตราซาวด์ตับ เอ็กซเรย์ปอดและส่งตัวให้ได้รับการรักษาต่อในรายที่ตรวจพบความผิดปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 595