อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

"เจ้าพ่อกวน"แห่งเมืองเลย ผู้นำฮีตสิบสอง-คองสิบสี่31ปี

“ที่นี่ด่านซ้าย”กฎหมายบ้านเมืองแทบไม่ต้องบังคับใช้ ชาวบ้านคิดดี-ทำดีเชื่อตามคำสั่งสอนของ“เจ้าพ่อกวน”ผู้นำทางจิตวิญญาณ ดำเนินกิจกรรมฮีตตสิบสอง-คองสิบสี่ ครบทั้ง 12 เดือน ถือเป็นบุคคลต้นแบบของคนในพื้นที่ เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.


ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่...เป็นคำที่เรามักจะเคยได้ยินเสมอ ๆ เนื่องจากเรื่องบางอย่างวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยผู้คนจำนวนมากยังคงเชื่อในเรื่องภพภูมิ ทำดีขึ้นสวรรค์ ทำชั่วตกนรก และเรื่องของภูตผีวิญญาณ เจ้าพ่อฯ เจ้าแม่ฯ มีการทำพิธีกรรมต่าง ๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของถิ่นนั้น ๆ ไป หลักใหญ่ใจความของพิธีกรรมจะเน้นให้คนทำความดี ละเว้นจากสิ่งชั่วร้าย โดยพิธีกรรมจะมีผู้นำทางจิตวิญญาณ คือบุคคลที่สามารถชี้นำให้ผู้คนทำสิ่งดีงาม ซึ่งผู้นำฯนี้บางแห่งอาจเรียกว่า “เจ้าพ่อ”

เช่นเดียวกับที่ .ด่านซ้าย จ.เลย ทุกคนที่นี่ต้องรู้จัก “เจ้าพ่อกวน” หรือ ดร.ถาวร เชื้อบุญมี ผู้นำทางจิตวิญญาณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า 400 ปี ซึ่งเจ้าพ่อฯต้องเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์-ดีงาม ไม่ถือโกรธ ไม่เครียด คิดร้ายไม่ได้ พร้อมกับถือศีล 8 การรับตำแหน่งเจ้าพ่อฯไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกับการปฏิบัติตัว เพราะเจ้าพ่อฯคือศูนย์รวมที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน เขาจะศรัทธาหรือไม่ก็อยู่ที่การกระทำของเจ้าพ่อเป็นหลัก

ดร.ถาวร บอกว่า มารับตำแหน่งเจ้าพ่อกวนตั้งแต่ปี 2531 จำได้ว่าเป็นวันที่ 24 เดือน 4 (มีนาคม 31)เป็นวันงานศพคุณพ่อ (นายแถว เชื้อบุญมี) เจ้าพ่อกวนซึ่งเป็นบิดา งานตั้งไหเหล้า ฮีตเดือน 4 จำได้มาทุกวันนี้ ช่วงนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านเดิ่น ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างควบคู่กันไปกับทำไร่ทำนา งานสังคมบ้างในฐานะผู้ใหญ่บ้าน เตรียมใจบ้างแล้วเพราะเป็นลูกชายคนโต แรกเริ่มมารับตำแหน่งรู้สึกอึดอัดอยู่เกือบ 2-3 ปี เนื่องจากเคยชินกับชีวิตคนปกติ มีเพื่อนฝูงต้องสังสรรค์ กลับต้องมาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่หมด อึดอัดและทำใจพอสมควรกว่าจะให้สังคม คนด่านซ้ายยอมรับ พยายามประคองเรื่อยมา เพราะถ้าปฏิบัตินอกลู่นอกทางเจ้านาย(เจ้าแสนเมือง)อาจจะเข้าทรง และเปลี่ยนตัวเจ้าพ่อ และเข้าทรงเลือกคนใหม่ได้

ส่วนทางราชการสมัยนั้นมายอมรับหลังจากทำหน้าที่แล้ว ในปี 2536 ซึ่งปฏิบัติตามฮีตสิบสองของชาวอีสานแล้วยังต้องปฏิบัติคองสิบสี่หรือข้อวัตรหรือแนวทางที่ประชาชนทุกระดับพึงกระทำต่อบุคคล และสังคมอันดีงาม เพื่อให้สังคมยอมรับในตัวเรา เช่น ตั้งกองทุนเลี้ยงเด็กนักเรียน มอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระธาตุศรีสองรัก และอื่น ๆ และจะขอทำต่อไปเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย บอกว่า "ในฐานะที่เข้ามารับราชการที่จังหวัดเลยไม่ถึง 2 ปี ได้รู้จักเจ้าพ่อฯระยะเวลาสั้น บางอย่างยังไม่ลึกซึ้งพอ จากพิธีกรรมที่เจ้าพ่อปฏิบัติได้มีโอกาสไปร่วมงานที่อำเภอด่านซ้ายบ่อย ๆ สามารถบอกได้เลยว่าอำเภอด่านซ้ายยังคงเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์มายาวนานเช่นนี้ เพราะมีเจ้าพ่อกวนเป็นผู้นำ ดำเนินกิจกรรมฮีต ครบทั้ง 12 เดือน ถ้าไม่มีเจ้าพ่อฯเป็นผู้นำก็คงจะไม่มีมาถึงวันนี้ ซึ่งท่านก็ไม่ได้ทำเพียงลำพังคนเดียว ยังมีเจ้าแม่นางเทียม คณะพ่อแสน นางแต่ง และบริวารในท้องถิ่นอีกมามายที่มาช่วยตลอดปี ขณะเดียวกันก็ยังนำจริยธรรม และสิ่งดีงามส่งต่อมาให้ผู้มีจิตศรัทธา นำไปปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ยาวนานกว่า 400 ปี นอกจากนี้ยังสอดแทรกคำสั่งสอน ให้กำลังใจ ทำพิธีสู่ขวัญ เพื่อเรียกกำลังกลับคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์”

ทั้งนี้บุคคลที่จะเป็นผู้นำ และได้รับความศรัทธาต้องเป็นบุคคลต้นแบบ เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งการเป็นเจ้าพ่อฯนั้น ไม่สามารถกระทำได้ง่าย ๆ ต้องเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ มีจิตใจงดงาม ซึ่งในปัจจุบันมีการออกกฎหมายบังคับมากมาย แต่ที่อำเภอด่านซ้ายไม่มีการใช้กฎหมาย จะใช้คำแนะนำถ้าใครปฏิบัติที่เจ้าพ่อฯแนะนำ ชีวิตจะประสบแต่ความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน จึงไม่แปลกใจเลยที่เจ้าพ่อฯจะมีอิทธิพลต่อความคิดคนด่านซ้ายเรื่อยมาไม่เสื่อมคลาย ซึ่งที่เจ้าพ่อคิด และตัดสินใจทำอะไรบางอย่างมีเหตุผล ท่านได้ติดต่อสื่อสารกับจิตวิญญาณเจ้านายที่อยู่เบื้องบน ซึ่งคนไทยมีความเชื่อกับเรื่องนี้มาแต่โบราณภูมารินทร์ คงเพียรธรรม” นายอำเภอด่านซ้าย บอกว่า "โชคดีที่เป็นคนจังหวัดเลยโดยกำเนิด ได้ศึกษาทราบวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนด่านซ้ายมามากพอสมควร ในทางปฏิบัติตามแนวทางของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ที่อำเภอด่านซ้ายมีการบังคับใช้น้อยมาก เพราะความที่คนด่านซ้ายเป็นคนรักสงบ เอื้ออาทรต่อคนร่วมพื้นที่ มีประวัติยาวนาน ผู้คนจิตใจดีงาม เพราะมีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม คณะพ่อแสน นางแต่ง และบริวาร คอยแนะนำ การปฏิบัติตามฮีต สิบสอง คองสิบสี่ เช่น ชาวอีสานตามแบบบรรพบุรุษที่ปฏิบัติกันมา ซึ่งทางฝ่ายปกครองเองเหมือนมีผู้ช่วยไม่ต้องออกมาบังคับกฎเกณฑ์มากมายนัก ดีเสียอีกที่เจ้าพ่อกวนมาให้คำแนะนำ-ตักเตือน ว่าเดือนนี้ต้องทำแบบนี้ โดยให้เกียรติแก่ทางอำเภอ และฝ่ายปกครองเข้าร่วมงานมาทุกยุคทุกสมัย”

ทราบว่าที่ผ่านมา ท่านผู้นี้ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย อาทิ เกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี (ผู้นำพิธีกรรมฮีตครองประเพณาท้องถิ่น) ปี 54 ,สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบเกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา ปี 55 ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคมฯ ปี 49, โล่เกียรติบัตร เป็นผู้นำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปี 55 และมหาลัยราชภัฏเลย มอบปริญญาศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 56 ฯลฯ

31 ปีในการแบกภาระตำแหน่ง “เจ้าพ่อกวน”ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำกันได้ง่าย ๆ เป็นผู้นำดำเนินกิจกรรมฮีต ครบทั้ง 12 เดือน ต้องอุทิศตัวเองอยู่ในกรอบแห่งความดีงาม คิดดี-ทำดีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน ...ที่น่าสนใจมากคือ คนที่นี่เชื่อในคำพูด-คำแนะนำของเจ้าพ่อกวน ซึ่งคำสอนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีงามทั้งสิ้น การประพฤติปฏิบัติที่ผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีของคนด่านซ้ายจึงไม่ค่อยเกิดขึ้น ทุกคนมีกรอบในการปฏิบัติตัวโดยยึดคำสั่งสอนของเจ้าพ่อกวนเป็นหลัก สังคมเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องพึ่งกฎหมายบ้านเมือง.

คอลัมน์ คนดีของสังคม
โดย “เหยี่ยวขาว”
ข้อมูล-ภาพ...ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย


ร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดย :


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 301