อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

อบจ.สุพรรณฯจัดทำโรดแม็บ เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

อบจ.สุพรรณบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ"โรดแม็บ เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 00.36 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท 7) ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะทำงานได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ roadmap เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมีนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล  อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานโดยในที่ประชุม นายสักกฉัฐ   ศิวะบวร อาจารย์อานันท์ นาคคง และอาจารย์สมนึก แสงอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อร่าง roadmap สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งในเรื่องกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการดำเนินงาน โดยการร่างยุทธศาสตร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมเป็นเมืองดนตรี เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพทางด้านดนตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งศิลปิน ครูเพลง นักประพันธ์ ที่มีชื่อเสียง  โดยนำดนตรีมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามแนวทางของยูเนสโกวัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%