อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

ร.ร.เทศบาล1คว้าเหรียญทอง แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ

โรงเรียนเทศบาล 1คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 00.19 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กล่าวว่า เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้มอบหมายให้ นางรำไพ จัดภัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำคณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ร่วมเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 กิจกรรมโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 -  ป.6 กิจกรรมโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้ปรากฏว่า ด.ญ.พิมพ์ลดา ชูดี ด.ญ.พิไลวรรณ นุชสงดี ด.ญ.สิริกร เทพวงษ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) พร้อมผู้เข้าแข่งขันได้ประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ โดยมี นางบังอร อุดม นายรพีพัฒน์ ใจเพียร เป็นครูผู้ควบคุม ด.ญ.ปวีณ์ธิดา แก้วบัวดี ด.ญ.รดา พงศ์ปิยสิริ ด.ญ.อรปภา จันทร์เรือง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) และผู้เข้าแข่งขันได้ประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 ระดับประเทศ โดยมี น.ส.อุษา วงษ์แก้ว นายธรรมรักษ์ แป้นเรือง เป็นครูผู้ควบคุมด.ญ.ฐิติมา วงษ์ศรีจันทร์ ด.ญ.ภัทรมน มณฑาศวิน ด.ญ.สุชานาถ สันทัด นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) พร้อมผู้เข้าแข่งขันได้ประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 11 ระดับประเทศ โดยมี นางภิญญดา บูรสินสถาพร น.ส.กฤษณา แสงจันทร์ เป็นครูผู้ควบคุม ด.ญ.พิชามญ คงสวัสดิ์ ด.ช.อัศม์เดช สังฆสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) และผู้เข้าแข่งขันได้ประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 14 ระดับประเทศ โดยมี นางบังอร อุดม นายรพีพัฒน์ ใจเพียร เป็นครูผู้ควบคุม จึงถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้สร้างเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นอย่างยิ่งครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%