อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

กรมป่าไม้ ฟื้นฟูป่า อ.แม่แจ่ม หนุนปลูกไม้มีค่า

กรมป่าไม้ร่วมกับนายอำเภอและประชาชนพร้อมใจฟื้นฟูป่า อ.แม่แจ่ม ในพื้นที่ คทช. พร้อมสนับสนุนปลูกไม้มีค่า จำนวนกว่าล้านต้น อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ในกลุ่มราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า กลุ่มที่ 3 ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในลุ่มน้ำชั้น 1,2 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 โดยกรมป่าไม้ได้กำหนดกรอบมาตรการไว้ 4 ประการ คือ1.)  การจัดระเบียบการใช้ที่ดินทำกิน และรับรองการอยู่อาศัยทำกินในลักษณะแปลงรวม
2.)  กำกับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่ม
3.)  การฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
4.) ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ควบคุมผลกระทบต่อส่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลาย
 


นายอรรถพล กล่าวต่อว่า โดยเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ในการติดตามโครงการจัดที่ดินให้กับชุมชน (คทช.) อ.แม่แจ่ม ในการดำเนินการสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กับราษฎรกลุ่มที่ 3 มีการปล่อยขบวนรถยนต์ลำเลียงกล้าไม้มีค่าจำนวน 38,000 ต้น จากเป้าหมายการแจกกล้าไม้ทั้งหมดจำนวน 1,249,095 ต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำพื้นที่ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าร่วมกับราษฎร ที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ลักษณะแปลงรวมตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 ของ อ.แม่แจ่ม โดยจะปลูกต้นไม้ตามลักษณะโครงสร้างและชนิดพันธุ์ไม้ประจำถิ่น และจะปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะเป็น 1 ใน 13 จังหวัดนำร่อง เพื่อขยายผลออกไปในพื้นที่จังหวัดอื่น  ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าได้อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขกฎระเบียบที่กำหนดไว้  อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาใช้ในการป้องกันรักษาป่าให้เกิดความสมดุลยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในส่วนของภาครัฐ  ภาคประชาชนก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยจะเห็นได้จากการรวมมือของชาวบ้าน อ.แม่แจ่ม โดยมีนายอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสร้างฝายประชาอาสาจำนวน 10 ตัว จากเป้าหมายทั้งหมด 52,000 ตัว ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ 104 หมู่บ้าน ๆ ละ 500 ตัว ใน อ.แม่แจ่ม โดยไม่มีการของบประมาณจากทางส่วนราชการในการสร้างฝายทั้งหมด

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15