อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

รอลุ้น!นั่งรถไฟไปเขาคิชฌกูฎ เปิดพิกัดระบบรางสายใหม่

สัปดาห์นี้ไปดูเส้นทางรถไฟสายใหม่ด้านตะวันออก พาดผ่าน 4 จังหวัด แต่ขออดใจรออยู่ในขั้นตอนศึกษา หากสำเร็จจะเป็นอีกทางเลือกของนักเดินทางท่องเที่ยวและสายบุญได้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฎ อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.


สัปดาห์นี้มีข่าวดีรัวๆ ของรถไฟสายใหม่ด้านตะวันออก ที่จะพาดผ่าน 4 จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ โดยนำเสนอร่างผลสรุปการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น   

ผลการจัดรับฟังความคิดเห็นยกแรก ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ อยากให้รัฐบาลอนุมัติและก่อสร้างโดยเร็วเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่ยังมีข้อกังวลเรื่องจุดตัดทางรถไฟตามแนวเส้นทาง ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งการเวนคืนพื้นที่ ประชาชนต้องการทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่าเวนคืนพื้นที่จุดใดบ้าง จะผ่านบ้านตัวเอง อาคารสิ่งปลูกร้าน ร้านค้า เรือกสวนไร่นา หรือพื้นที่ทำกินหรือไม่?? และขอให้ภาครัฐจ่ายค่าชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรมนายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท. บอกว่า เส้นทางรถไฟสายใหม่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม ได้ลงพื้นที่สำรวจในเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.62 หากผลการศึกษาพบว่า เหมาะสม คุ้มค่ากับการลงทุน รฟท.จะตั้งงบประมาณเพื่อออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง และรูปแบบสถานี ใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปี จะมีความชัดเจนในด้านต่างๆ มากขึ้น เมื่อแล้วเสร็จจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาต่อไป คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปี 66 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และสิ้นสุดที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มีทั้งหมด 34 สถานี ระยะทางรวม 333 กิโลเมตร(กม.) วงเงินลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาท

"ปัจจุบันจาก จ.ระยอง ถึง จ.ตราดไม่มีทางรถไฟ ประชาชนเดินทางด้วยรถยนต์เพียงอย่างเดียว หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ต้องโดยสารรถทัวร์ หรือรถตู้ ดังนั้นหากเพิ่มการเดินทางทางรางเข้าไป นอกจากจะเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชน ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลไม้ ช่วยลดต้นทุนให้ชาวสวน ขณะเดียวกันยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เช่น เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ซึ่งแต่ละปีจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รถไฟสายนี้มีที่ตั้งของสถานีอยู่ใกล้กับเขาคิชฌกูฎด้วย จะทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น" วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท.ย้ำ

สำหรับแนวเส้นทางคัดเลือกโครงการแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ แนวเส้นทางช่วงที่ 1 เส้นทางเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรม สู่นิคมอุตสาหกรรม มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากสถานีชุมทางศรีราชา –สถานีระยอง แนวเส้นทางช่วงที่ 2 เส้นทางเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรม สู่พื้นที่ อ.เมืองระยอง มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากสถานีมาบตาพุด ถึง อ.เมือง จ.ระยอง และแนวเส้นทางช่วงที่ 3 เส้นทางเชื่อมโยงโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) และการท่องเที่ยว มีจุดเริ่มต้นจาก อ.เมือง จ.ระยอง ผ่านพื้นที่ จ.จันทบุรี และสิ้นสุดที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า Container Yard : CY ที่มีความเหมาะสมสำหรับรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ เบื้องต้นกำหนดไว้ 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริเวณใกล้ทางเข้านิคมอมตะซิตี้ระยอง 2.บริเวณ  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  3.บริเวณ อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด รวมถึงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ใกล้กับสถานีเมืองตราดอีก 1 แห่ง

แนวทางแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟมี 6 รูปแบบ ได้แก่ 1.ทางรถไฟยกระดับ 2.ทางลอด  3.สะพานกลับรถ 4.ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ 5.ถนนเชื่อมจุดตัดใกล้เคียง 6.อุโมงค์รถไฟ พร้อมมาตรการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในแนวเส้นทางก่อสร้าง อาทิเช่น  การฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขณะก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟเตือน ป้ายเตือน ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

อีกทั้งรฟท.ยังมีแนวคิดการออกแบบสถานีรถไฟ ด้วยการดึงเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับสำหรับผู้ใช้บริการ

อดใจรอรถไฟสายใหม่ที่ไปถึง จ.ระยองและตราด อีกทางเลือกของนักเดินทางท่องเที่ยวและสายบุญได้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฎตามความเชื่อและศรัทธา ซึ่งจะเปิดให้สักการะแค่ปีละครั้งเท่านั้น
..............................
คอลัมน์ : มุมคนเมือง
โดย "เทียนหยด" 
ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก : www.thailandhotelforums.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    78%
  • ไม่เห็นด้วย
    22%

บอกต่อ : 108