อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนเมทนีดล ซุปเปอร์สคูล (Super School)

โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่นสามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน ด้วยความโดดเด่นด้านความทันสมัยของหลักสูตรระบบสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งการตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มาพร้อมกับความสุขขึ้นปีที่ 12 อย่างสวยงามรวดเร็วและยั่งยืนแบบสามภาษา อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น.

  โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่นสามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน ด้วยความโดดเด่นด้านความทันสมัยของหลักสูตรระบบสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งการตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มาพร้อมกับความสุขขึ้นปีที่ 12 อย่างสวยงามรวดเร็วและยั่งยืนแบบสามภาษา โดยการบริหารงานของ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการที่เห็นความสำคัญเรื่องการทำการบ้านที่เป็นโจทย์สำคัญของการบริหารการศึกษาของทั้งประเทศ

    ที่ห้องประชุม PDCA ชั้น 2 รร.เมทนีดล ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.รร.เมทนีดล ได้เปิดตัวเว็บไซต์สำหรับให้การบ้านผ่านโซเชียลมีเดีย ออนไลน์ เป็นรายแรกในไทย ตอบโจทย์การบ้านที่ไม่น่าเบื่อ และจัดเป็นนวัตกรรมโรงเรียนได้อย่างเป็นเลิศ โดยมีอาจารย์ชาวต่างประเทศ และนักเรียนลูกครึ่งไทย -ต่างชาติ ร่วมสาธิตการสอนและเรียน

   ดร.อรทัย ผอ.รร.เมทนีดล กล่าวว่า รร.เมทนีดล ซุปเปอร์สคูล (Super School)“เรามุ่งเน้นให้นักเรียนเมทนีดล ได้เรียนภาษาต่างประเทศที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้นจึงร่วมมือกับคณะครู -อาจารย์ ระดมสมอง ริเริ่มสร้างนวัตกรรมการศึกษาใดที่จะช่วยให้เข้าถึงนักเรียนแม้ตอนกลับบ้าน นั่นจึงเกิดเป็นการบ้านเมทนีดลสนุกยุคดิจิทัล(Digital Homework in the Digital Era) พร้อมนั้นยังสอดคล้องกับนโยบายการลดการบ้านของภาครัฐและสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับพลโลกทุกวัย ดังนั้น การให้การบ้านที่มีความแตกต่างจากยุคก่อน คือคุณครูสามารถสื่อสารกับนักเรียน โดยเฉพาะคุณครูต่างชาติที่สอดแทรกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการถือเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อนักเรียนที่รักของเรา” เป้าประสงค์การให้การบ้านคือการที่นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองที่พร้อมจะช่วยเหลือมีส่วนร่วมกับงานของคุณลูกและฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งทั้งครูต่างชาติ พร้อมทั้งครูไทย และคุณครูวิชาพิเศษ ได้จัดการเรียนการสอนอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวันสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากให้นักเรียนในทุกรุ่นเน้นความสุขนักเรียนและครอบครัวเป็นสำคัญ โดยเน้นคุณภาพที่ให้ในทุกวัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเต็ม 100% ว่าเป็นการให้การบ้านที่ดีเยี่ยม ทำให้เด็กสนใจการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย    ด้านคุณครูแกรี่ บาร์เนต (Mr. Gary Barnett) ผู้ช่วยวิชาการผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ชาวสหราชอาณาจักร ผู้จัดปรับปรุงพัฒนางานจากการส่งทางไลน์กระทั่งเป็นเว็บไซต์ กล่าวว่า โรงเรียนเมทนีดลได้จัดทำการบ้านแบบดิจิทัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สร้างเว็บไซต์การบ้านโดยเฉพาะนำโดยครูต่างชาติบันทึกภาพและการออกเสียง ควบคู่ใบงานที่นักเรียนได้รับหรือทบทวนคำศัพท์ที่เป็นประโยคจำเป็น เสมือนคุณครูพบเด็ก ๆ ที่บ้าน ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมการทบทวนบทเรียนจำเป็นและเป็นประโยชน์ทั้งต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้ โดยนักเรียนจะออกเสียงตามตัวอักษรและคำศัพท์แบบสนุกสนาน มีการรับ-ส่งความรู้สึก และช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ในการอ่าน และเขียนในอนาคตง่ายขึ้น

    ด.ช.แครี่ ฟอร์ด โฮเวล (แครี่) อายุ 11 ปี นร.ชั้น ป.6 ลูกครึ่งไทย-อเมริกา กล่าวว่าสำหรับการให้การบ้านทางยุคดิจิทัล เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ เพราะการบ้านเป็นไม้เบื่อไม้เมาของนักเรียนแล้วตอนนี้ยุคดิจิทัล เราใช้ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้คือทุกคนอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้

    ดร.พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวด้วยความซาบซึ้งว่า วันนี้ตนมาวิเคราะห์งานนวัตกรรมการบ้านสนุกยุคดิจิทัลที่โรงเรียนเมทนีดล จัดนำเสนอเพื่อเป็นนวัตกรรมการศึกษาให้คนขอนแก่นแต่อันแรกที่คิดในเชิงระบบคิดทุกขั้นตอนอย่างละเอียด โดยผู้บริหารตีโจทย์แตกนโยบายการศึกษา หลักการปรัชญาการศึกษาจุดแข็งก็คือ ตัวผู้บริหารถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นความโชคดีถ้าตนจะกล่าวว่า ขอขอบคุณแทนจังหวัดขอนแก่น คงจะไม่ใช่ต้องขอบคุณแทนประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศในหลาย ๆ เรื่องแล้วในเวลาไม่กี่ปี The Best in Thailand ตนมาเยี่ยมโรงเรียนครั้งใดจะเห็นความก้าวหน้าและความโดดเด่นของการบริหารจัดการโรงเรียน อันนี้คือความภาคภูมิใจว่าเป็นต้นแบบของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งการศึกษาไม่ว่าผมไปบรรยายที่ไหนจะยกตัวอย่างเคสของโรงเรียนเมทนีดลตอนนี้โรงเรียนนำเสนองานการบ้านสนุกยุคดิจิทัล ที่ปกติการบ้านเป็นไม้เบื่อไม้เมาของนักเรียนแล้วตอนนี้ยุคดิจิทัล เราใช้ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ คือ ทุกคนอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เหมือน Seven eleven เปิดตลอด 24 ชั่วโมง อันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญมากแล้วใช้ตัวทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยู่เป็นกระบวนการเรียนรู้ทุกมุมไม่ปิดและใกล้ตัวนักเรียนแล้วตัวที่เข้มแข็งจริง ๆ ก็คือ คุณครูต่างชาติที่ช่วยอย่างจริงจังเติมเต็มกระบวนการบริหารได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วกระบวนการเป็นขั้นตอน ตอบโจทย์ทุกโจทย์จากไม้หนึ่งสองไปไม้สามเป็นยังไงมีโมเดล แล้วแผนจัดการมีตามระดับชั้นของเด็ก หวังว่าคงจะได้ตัวแทนที่ดีของจังหวัดขอนแก่นระดับชาติต่อไป

   กล่าวได้ว่า โรงเรียนเมทนีดลได้เน้นทั้งครูผู้สอนและนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง หรือ Active Learning โดยแท้ การบ้านดิจิทัลเป็นสื่อปลอดภัยและใช้ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษา โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและทบทวนงานเน้นภาษาต่างประเทศ ทันต่อโลกยุคดิจิทัล นักเรียนเก่งภาษาได้เปรียบแล้วยังกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แน่นอนนักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตอย่างมีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรมเพราะเลือกแยกแยะการใช้สื่ออย่างฉลาดได้ และเป็นตัวอย่างที่จะโชว์ขีดความสามารถในการเรียนการสอนต่อกลุ่มประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดีด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52