อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

"นักบิด" ขาดทักษะประเมินความเสี่ยง ทำยอดอุบัติเหตุเจ็บ-ตายกลางถนนพุ่ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วงเสวนางานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้สะท้อนข้อมูลสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ มาจากรถจักรยานยนต์ อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น.


   เมื่อเร็ว ๆ นี้ วงเสวนางานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดย รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้สะท้อนข้อมูลสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ มาจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งหากดูจากสถิติแล้วพบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมาก สูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม อันดับ 1 และ มาเลเซีย อันดับ 2 โดยขณะนี้ทั่วประเทศมีมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนมากถึง 20 กว่าล้านคัน
        
    แม้จำนวนมอเตอร์ไซค์ในไทยจะไม่สูงสุดในภูมิภาค แต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุและตายกลับสูงมาก” 


        
     ทั้งนี้ จากการวิจัยเชิงลึกวิเคราะห์และสืบสวนอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ ทั่วประเทศไทย เบื้องต้น 600 เคส พบว่า ลักษณะการเกิดเหตุมักเกิดโดยการล้มเอง และการชนกับรถยนต์หรือวัตถุกีดขวาง ส่วนใหญ่จะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะการชนกับรถยนต์และรถบรรทุกในลักษณะการตัดหน้า และการชนท้ายรถกลุ่มนี้ที่มักจอดไหล่ทาง
     
      รศ.ดร.กัณวีร์ ระบุ แม้ผลวิจัยจะชี้ว่าสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ แต่การดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดและป้องกัน ต้องมุ่งไปที่ผู้ขับขี่รถยนต์ด้วย ซึ่งในเชิงลึกพบว่า “ผู้ขับขี่ไทยขาดทักษะการคาดการณ์ความเสี่ยง ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด” ประกอบกับ “ขาดทักษะการควบคุมรถ” เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพบว่า 50% ไม่มีการหลีกเลี่ยงการชน หรือเวลาหลีกเลี่ยงการชนไม่เพียงพอ
       
     ซึ่งต่างจากผลศึกษาในต่างประเทศที่พบว่า ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ มีทักษะและใช้เบรกช่วยลดอุบัติเหตุและความรุนแรงลงได้ ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการขับขี่ โดยสามารถเริ่มตั้งแต่การปลูกฝัง และฝึกอบรมประชาชนตั้งแต่ระดับในสถาบันการศึกษา ไปจนถึงกระบวนการออกใบอนุญาตขับขี่ และการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้หลังได้รับใบอนุญาตเป็นระยะ
        
    ที่น่าตกใจเราพบว่าผู้ขับขี่บนท้องถนน กว่า 40% ไม่มีใบขับขี่ จำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการฝึกอบรมทักษะที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่เริ่มขับขี่จากการฝึกด้วยตนเอง ครอบครัว หรือเพื่อนฝึกให้ ฉะนั้น นโยบายเร่งด่วนของประเทศไทย จึงควรผลักดันเพิ่มพูนความรู้และทักษะการขับขี่ โดยเฉพาะการรับรู้ความเสี่ยง การคาดการณ์อุบัติเหตุล่วงหน้า และการตัดสินใจควบคุมรถอย่างมีประสิทธิภาพ” 
       
     นอกจากนี้ ในวงเสวนา ยังมีการสะท้อนมุมมองด้วยว่า น่าจะเป็นเรื่องที่ดี หากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะ “ระบบเบรก ABS สำหรับรถมอเตอร์ไซค์” ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ และน่าจะมีกฎหมายบังคับในส่วนนี้ เพราะผลการศึกษาชี้ชัดว่าแม้ติดล้อหน้าเพียงล้อเดียว ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกและการทรงตัว จึงไม่ควรยกเรื่องต้นทุนการผลิตมาเป็นเหตุผลที่ต้องลดมาตรการที่จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่.

-------------------------------------
อภิวรรณ เสาเวียง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41