อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เอกชนดังมอบอาคารละหมาดให้กับชุมชน อ.เบตง จ.ยะลา

บริษัทเอกชนชื่อดัง มอบอาคารละหมาดให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา  อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 22.14 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีส่งมอบและรับอาคารละหมาดให้กับหมู่บ้านบันนังดาลัม ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตามโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 1,300,000 บาท โดยมี นายมนตรี ชาติศรีศักดิ์ ผู้จัดการโครงการ นายกฤตชัย สุทธิลักษณ์ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) นายมิตรพร ตันศรีสุข  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งมอบให้กับผู้นำศาสนา และตัวแทนจากชุมชนบันนัง ดาลัม 

นายมนตรี ชาติศรีศักดิ์ ผู้จัดการโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก กล่าวว่า ทางบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารละหมาด  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายมะอีซา  ตาเซ๊ะ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ(ละหมาด) ของชาวไทยมุสลิม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ต่อไป

โดยผู้นำศาสนาและชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกดีใจที่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารละหมาดในครั้งนี้

เจษฎา สิริโยทัย 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ยะลาคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%