อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

หอการค้า17จว.ภาคเหนือ ลุยกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน

หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ พบผู้ประกอบการชายแดน ลาว เมียนมา กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 00.10 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานการสัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือ กับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย – ลาว – เมียนมา) โดยมีตัวแทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศพร้อมทั้งผู้ประกอบการและหอการค้าจาก สปป.ลาว และเมียนมา เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน เมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ

ภายในงานเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสร้างเครือข่าย (Net  Working) ทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงตลาด โดยหอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้ประสานงานและเป็นสักขีพยานในการเชิญผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นจาก สปป.ลาว เช่น แขวงบ่อแก้ว  หลวงน้ำทา และหลวงพระบาง  สหภาพเมียนมา เช่น เมืองตองยี  มูเซน้ำคำ เชียงตุง และท่าขี้เหล็ก  กับ ผู้ประกอบการที่หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ
น.ส.สุทัศนีย์ กล่าวว่าโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีทั้งเมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโครงการนี้มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกคือ Networking คือการนำผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกันนำสินค้ามาพูดคุยกัน ขั้นที่ 2 ก็คือทางภาครัฐทั้ง 2 ประเทศมาคุยกันว่าการทำการค้าของ ทั้ง 2 ประเทศมีอุปสรรคอะไรบ้าง และหาทางออกร่วมกัน ขั้นตอนที่ 3 ก็คือในวันนี้ คือการนำสินค้าของแต่ละฝ่ายมาแสดง และทำการจับคู่ธุรกิจการเพื่อให้มีการซื้อขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสินค้าที่นำมามีสินค้าที่หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้า อาหาร สมุนไพร ผลไม้แปรรูป นวัตกรรม อาหารทะเล และขั้นตอนที่ 4 ก็คือการนำสินค้าจากผู้ประกอบการทั้ง 3 ประเทศมาแสดง และจัดจำหน่าย ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงสินค้าและการจับคู่การค้าทางเศรษฐกิจจุดประสงค์หลักก็คือการขยายการค้าชายแดนให้เจริญเติบโต และมีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมกันและมีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไป.

-------------------------------------

ณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เชียงราย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%