อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย วันที่ 4 สิงหาคม 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับวัดธัมมธโร (กรุงแคนเบอร์รา) ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดธัมมธโร อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น.


@@@@ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับวัดธัมมธโร (กรุงแคนเบอร์รา) ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดธัมมธโร โดยมีพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และนางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยในกรุงแคนเบอร์รา และพสกนิกรไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อให้ชุมชนไทยที่เดินทางมาร่วมงานได้ลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังพิธีทำบุญตักบาตร ชุมชนไทยได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดภายในบริเวณวัดด้วย …………….. ในวันเดียวกัน นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยในกรุงแคนเบอร์รา และพนักงานท้องถิ่น ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้เชิญชวนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา รวมทั้งพนักงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก้ว และอลูมิเนียมที่เหลือจากการใช้งาน เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ศูนย์ RETURN-IT ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาล Australian Capital Territory (ACT) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้มอบให้แก่ศูนย์ RETURN-IT เพื่อนำไปบริจาคให้แก่องค์กรกุศลสาธารณะของออสเตรเลียต่อไป

@@@@ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ได้ลงนามถวายพระพร เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในนครซิดนีย์เข้าร่วม ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ยังได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ โดยกงสุลใหญ่ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำข้าราชการและชุมชนไทยในนครซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และ ยังได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ อีกด้วย

@@@@ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชน ในวันและเวลา ตามรายละเอียด ดังนี้ เมือง Coffs Harbour ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. สถานที่ Coffs Harbour Neighbourhood Centre เลขที่ 22 Earl St, Coffs Harbour NSW 2450 เมือง Lismore ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่ วัดพุทธภาวนา เลขที่ 1 Laihana Crescent, Richmond Hill, NSW 2480 เมือง Gosford ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 10.00-15.00 น. สถานที่ MS3, Erina Centre เลขที่ Erina Fair, Terrigal Dr, Erina, NSW 2450) และเมือง Port Macquarieในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา  10.00-16.00 น. สถานที่ Port Pacific Resort เลขที่ 6-14 Clarence St, Port Macquarie, NSW 2444 โดยสถานกงสุลฯ จะให้บริการด้านกงสุลดังนี้ หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชน, แจ้งเกิด(สูติบัตร), รับนัดจดทะเบียนสมรสและหย่า, รับรองเอกสารหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจ, ขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร, การช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์ต่างๆ และปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่นๆ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ www.thaiembassy.org/sydney ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการตามวันและเวลาข้างต้น

@@@@ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จำนวน 26 รูป ทำพิธีสามีจิกรรม คือ ขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่พึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคี ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2562 และประชุมคณะสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ ซิดนีย์ ใจความสำคัญคือ เรื่อง งานกฐิน ของแต่ละวัด ได้กำหนดการ ดังนี้ วัดธัมมธโร วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม วัดป่านิวคาสเซิล วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน วัดป่าพุทธรังษี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน วัดสังฆรัตนาราม โกลด์ โคสท์ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน และประชุมเรื่อง เจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 14/2563 คณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปี 2563 ทางพระครูโชติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี นครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมคณะสงฆ์ ปีหน้า กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563คณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จำนวน 26 รูป ทำพิธีสามีจิกรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2562 และประชุมคณะสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ ซิดนีย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
 
@@@@ ขอแสดงความยินดีและร่วมอนุโมทนาบุญกับสายบุญทุกท่าน ที่หลั่งไหลจากทั่วสารทิศรอบๆเมืองบัลลารัท ไม่ว่าจะเป็น Warrnambool Bendigo Shepparton Geelong Clunes รวมทั้งกลุ่มใหญ่จากนครเมลเบิร์น ที่ร่วมงานบุญกันมาโดยตลอด ประมาณกว่า 150 คน โดยมีพระทั้งหมด 8 รูปด้วยกัน เข้าร่วมงานอาสาฬหบูชา งานบุญเข้าพรรษา และร่วมผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บราวน์ฮิว ฮอลล์ เมืองบัลลารัท รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย งานบุญเข้าพรรษา และผ้าป่าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินสมทบทุนติดตั้งสวิตบอร์ดไฟฟ้าตัวใหม่ในวัดไทยภาวนา บัลลารัท เป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาวัดฯ และศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จะเปิดให้บริการชุมชนชาวบัลลารัท และเมืองรอบๆในเร็ววันนี้ บุญผ้าป่าครั้งนี้ได้ยอดเงินสดและการโอนผ่านธนาคารรวมทั้งสิ้น $23,989.90 ซึ่งเพียงพอต่อการติดตั้งสวิตบอร์ดตัวใหม่ ส่วนยอดเงินที่เหลือจะได้ใช้ในส่วนอื่นๆ เช่น สร้างห้องน้ำ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ขอบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ จงส่งผลกลับให้ทุกท่านและครอบครัว รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้ ทุกท่านด้วยเทอญ สาธุงานอาสาฬหบูชา งานบุญเข้าพรรษา และร่วมผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินสมทบทุนติดตั้งสวิตบอร์ดไฟฟ้าตัวใหม่ในวัดไทยภาวนา บัลลารัท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บราวน์ฮิว ฮอลล์ เมืองบัลลารัท รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
 
@@@@ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand: Unbeatable Business Opportunity” ณ โรงแรม Amora นครซิดนีย์ โดย ได้รับเกียรติจากนายจักรกฤดิ์ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในประเทศไทยโดยนางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน BOI และนักธุรกิจออสเตรเลียที่ประสบความสำเร็จต่อการลงทุนในประเทศไทย ร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนในประเทศไทย แก่นักลงทุนออสเตรเลียกว่า 70 ราย ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ Biotechnology ชิ้นส่วนยานยนต์ พลังงานทดแทน เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้พบหารือกับบริษัทชั้นนำเช่น Blackmores Genea เป็นต้นเพื่อดึงดูดการลงทุนมายังประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand: Unbeatable Business Opportunity” ณ โรงแรม Amora นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 
@@@@ จัดงานวันเกิดครบรอบ 50 ปี อย่างพิเศษสุด มอบของขวัญวันเกิดให้ศรีภรรยาสุดที่รัก น้ำค้าง Mullett เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ด้วยวงดนตรี Breezin ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงใน South Australian ถือได้ว่าเป็น Multicultural party งานใหญ่อีกงาน มีแขกที่ได้รับเชิญกว่า 200 คน หลายสัญชาติ ทั้งคนไทย ลาว ออสเตรเลียน ส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักและเพื่อนสนิทของเธอและสามี รวมทั้งผู้ร่วมงานของเธอในบริษัท วงดนตรีวงนี้คนใน South Australia รู้จักกันเป็นอย่างดี จึงไม่แปลกเลยกับการแดนซ์กระจายกันอย่างคึกคักและสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ต 50th year birthday party in South Australia งานนี้งานวันเกิดครบรอบ 50 ปี ของ น้ำค้าง Mullett เชิญวงดนตรี Breezin ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงใน South Australian มาเปิดมินิคอนเสิร์ตเอาใจเพื่อนๆ จัดได้ว่าเป็น Multicultural party อีกงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 
@@@@ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สโมสรตำรวจออสเตรเลียได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ วิทยาลัยตำรวจออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา โดยมีอัครราชทูต ทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ ในโอกาสนี้ Sergeant Mark Darren Usback ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมอยู่ในคณะตำรวจออสเตรเลียที่ไปให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ. เชียงราย ได้เล่าและแบ่งปันประสบการณ์ในการประสานงานการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้แก่เหล่านายตำรวจทั้งที่อยู่ในราชการและที่เกษียณอายุราชการแล้วที่มาในงานได้รับทราบ ในงานดังกล่าวมีนายตำรวจที่เป็นนักประดาน้ำจำนวน ๓ นายจากจำนวน ๖ นายได้รับเชิญมาร่วมงานนี้ด้วย งานเลี้ยงสโมสรตำรวจออสเตรเลียจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดให้มีการเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ในประเด็น/หัวข้อที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานสำหรับนายตำรวจ ทั้งนี้ สำหรับการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่าในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงปฏิบัติการดังกล่าวครบ ๑ ปี และฉลองโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและออสเตรเลีย
 
 
สโมสรตำรวจออสเตรเลียได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ วิทยาลัยตำรวจออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา โดยมีอัครราชทูต ทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
@@@@ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand: Unbeatable Business Opportunity” ณ โรงแรม Pan Pacific เมืองเพิร์ท โดยมีนางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน BOI Mr.Reuben Kooperman กงสุลกิตติมศักดิ์ และนักธุรกิจออสเตรเลียที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในประเทศไทย ร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนในประเทศไทย แก่นักลงทุนออสเตรเลียกว่า 80 ราย ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ Biotechnology เป็นต้น ซึ่งได้รับการสัมมนาได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand: Unbeatable Business Opportunity” ณ โรงแรม Pan Pacific เมืองเพิร์ท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 การสัมมนาได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก
...................................
ไตรภพ ซิดนีย์
กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 69