อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งมอบฝายชะลอน้ำ โครงการPEAรักษ์น้ำ สร้างฝายปี62

PEA เขต2 ชลบุรี ส่งมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 2562 ณ บริเวณฝายคลองสีระมัน  ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 01.07 น.

เมื่อเร็วๆนี้ นายธีระพงษ์ นันทมานพ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบฝาย โครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 2562 ณ บริเวณฝายคลองสีระมันฤหมู่ 6 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด โดยโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553-2562 รวมจำนวน 500 ฝาย เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์ในการสร้างฝายคลองสีระมันในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มที่กักเก็บน้ำให้กับชุมชนในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ลดปัญหาการพังทลายของดิน และขจัดความแห้งแล้งให้กับท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลตะกาง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทห้างร้านในพื้นที่ และพี่น้องชาวบ้านตำบลตะกาง และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมมือในการก่อสร้างฝาย และอำนวยความสะดวก จนทำให้การดำเนินการสร้างฝายลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลให้ประชาชนชาวบ้านตำบลตะกาง ได้รับประโยชน์ในการจัดสร้างฝายแห่งนี้กว่า 80 ครัวเรือน


 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%