อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

'เครือเจริญโภคภัณฑ์' ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.19 น.

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ก.ค. เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และคุณมาริษา เจียรวนนท์ ภริยา พร้อมด้วย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร และ คุณบุษดี เจียรวนนท์ ภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 568 รูป ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง มีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยองคมนตรี ส่วนราชการในพระองค์ ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งในส่วนของภาคเอกชน นอกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้ว ยังมีบริษัทอื่นๆ ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ เป็นต้นต่อมาเวลา 09.00 น. ท่านประธานอาวุโสคุณธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อมด้วย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ คุณมาริษา เจียรวนนท์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร คุณบุษดี เจียรวนนท์ พร้อมคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่ คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร คุณภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้บรรยากาศการลงนามที่ศาลาสหทัยสมาคม มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน ต่างทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และในช่วงค่ำ ณ บริเวณหน้าอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจ พนักงาน และประชาชนย่านสีลมจำนวนมากพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องโดยพร้อมเพรียงกันท่ามกลางแสงเทียนสว่างไสว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระประมุขของชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45