อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

สปสช.เขต5ร่วมสำนักพุทธฯประจวบ ถวายความรู้พระนวกะ

สปสช.เขต 5 ราชบุรี ร่วมสำนักพุทธฯ ประจวบ ถวายความรู้พระนวกะ พระใหม่ให้เข้าถึงสิทธิการรักษาและการครองตนให้มีสุขภาพดีตลอดพรรษา จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.36 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมวัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบฯ ได้มาบรรยายเรื่อง การจัดทำเอกสารสำคัญของพระสงฆ์สำหรับพระนวกะ พระที่บวชใหม่ และน.ส.ใจทิพย์ สอนดี หัวหน้างาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี  ได้มาบรรยายถวายความรู้เรื่อง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมพระสังฆาธิการและพระนวกะ (พระที่บวชไม่เกิน 5 พรรษา) ของอำเภอหัวหิน และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดประจวบฯ (ธรรมยุต) โดยมี พระครูวิจิตรธรรมวิภัทร  เจ้าคณะอำเภอหัวหิน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน พระสังฆาธิการ เจ้าคณะอำเภอ พระภิกษุ สามเณร ของวัดต่างๆ ในสังกัดฝ่ายธรรมยุต จำนวน 200 รูป เข้าร่วมประชุม 

น.ส.ใจทิพย์  สอนดี กล่าวว่า การถวายความรู้ครั้งนี้ ได้นำคู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับพระภิกษุสามเณรมาแจก เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจให้พระภิกษุ-สามเณร และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือในการใช้บริการตรวจรักษา หากมีอาการป่วยหรืออาพาธให้สามารถเข้าใช้สิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบว่าพระนวกะ โดยเฉพาะพระใหม่ที่บวชและจำพรรษาครั้งแรกส่วนใหญ่ พระ สามเณรเองยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาเข้าทะเบียนวัด มักประสบปัญหาคือจะไม่ได้รับสิทธิในการรักษา เพราะยังมีชื่อตามทะเบียนบ้านที่เคยเลือกหน่วยบริการประจำอยู่ที่เดิมเมื่อยังเป็นฆราวาส ยังไม่ได้บวช ซึ่งการบรรยายถวายความรู้ครั้งนี้ จะเน้นว่าการย้ายสิทธิในการเลือกหน่วยบริการประจำ กรณีที่เจ็บป่วยทั่วไป ไม่มีอาการฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถย้ายได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี  จะแนะนำให้พระที่ย้ายมาจำพรรษาอย่างน้อย 3 เดือน ควรแจ้งย้ายสิทธิในการรักษา สามารถให้เจ้าอาวาสเขียนรับรองให้ในการจำพรรษาที่วัดได้ โดยไม่ต้องย้ายเข้าทะเบียนวัดได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แล้วส่งเอกสารแจ้งย้ายไปที่หน่วยบริการ รพ.สต.  หรือ โรงพยาบาลที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ของวัดนั้นๆ ได้ และบรรยายเรื่องหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพ สิทธิประโยชน์ และการดูแลส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารกับพระสงฆ์และสามเณร เพื่อให้เกิดความเข้าใจรับรู้สิทธิ วิธีใช้สิทธิ ตรวจสอบสิทธิ ลงทะเบียนสิทธิ และเข้าใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บป่วย หรือการดูแลส่งเสริมสุขภาพ การเข้ารับการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคต่างๆ จึงได้จัดทำคู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับพระภิกษุสามเณรขึ้นและร่วมถวายความรู้ให้แก่พระสงฆ์ สามเณรเมื่อได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากงานต่างๆ ในกิจของสงฆ์ โดยหวังให้พระสงฆ์เป็นผู้นำด้านสุขภาวะในท้องถิ่นชุมชน สร้างการรับรู้เรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไปถ่ายทอดให้แก่ญาติโยม ประชาชนในชุมชน เครือข่ายภาคีในระดับพื้นที่ และผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ ทั้งที่บ้าน วัดโรงเรียน และสามารถเข้าถึง / เข้าใช้สิทธิในระบบบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง

บุญมา ลิบลับ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%