อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

"ครัวไทยสู่ครัวโลก" สร้างมาตรฐานร้านอาหารไทย

ประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องอาหารมายาวนาน เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก อาหารไทยหลายอย่างชื่อชั้นเมนูติดระดับโลก เช่น แกงมัสมั่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย แกงเขียวหวาน เป็นต้น อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น.

ประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องอาหารมายาวนาน เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก อาหารไทยหลายอย่างชื่อชั้นเมนูติดระดับโลก เช่น แกงมัสมั่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย แกงเขียวหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรต่าง ๆ ที่มาใช้ในการปรุงอาหาร อาหารจะเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้  ประเทศไทยมีพื้นฐานยอดเยี่ยมที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารโลก การเกษตรถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อไทย โดยเฉพาะการค้ากับอาเซียนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรและร่วมกันพัฒนาให้อาเซียนกลายเป็นแหล่งอาหารของโลก

นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาคอาเซียนและของโลก และกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งอาหารไทยยังมีชื่อเสียงระดับโลก เป็นที่นิยมของต่างชาติ อาหารไทยต้อง Thai SELECT รองรับนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลก สร้างมาตรฐานให้กับร้านอาหารไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคอาหารไทย พร้อมยกระดับร้านอาหารไทยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดย Thai SELECT ใช้รองรับมาตรฐานอาหารไทยในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี ปัจจุบันมีร้านอาหาร Thai SELECT ในต่างประเทศกว่า 1,300 ร้าน กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับ Thai SELECT แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Thai SELECT PREMIUM /Thai SELECT /Thai SELECT UNIQUE ร้านอาหารไทยที่มีรายการอาหารเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรืออาหารประจำถิ่น ทั้งนี้ ร้านอาหารไทยที่ติดตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ต้องเป็นร้านอาหารที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด มีมาตรฐานวิธีการปรุงตามแบบฉบับอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารของไทย รวมถึงมีการตกแต่งบรรยากาศร้านที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดสระแก้ว มีร้านอาหารไทยเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจำนวน 1 ร้าน คือร้านจันทร์มณี อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กำลังสำรวจร้านค้าไหนบ้างที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์ การให้คะแนน 100 คะแนน พิจารณาจาก รสชาติอาหาร 30 คะแนน, วัตถุดิบ 20 คะแนน, Food Safety 20 คะแนน, การตกแต่งร้านภายนอก/ภายใน บรรยากาศร้าน 10 คะแนน, รายการอาหาร 10 คะแนน และการบริการ 10 คะแนน จังหวัดสระแก้วจะได้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับร้านอาหาร ต่อไป ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัครได้ที่ link:https://goo.gl/forms/5NY fmnFG6Bm6v7BR2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว โทร. 0-3742-5011-3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป“ครัวไทย สู่ครัวโลก” ควรมีความมุ่งหวังตั้งใจ ให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียนและของโลก ภาครัฐและเอกชน ต้องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวกับอาหาร ควบคู่กับการศึกษาเรียนรู้ดูงานกับผู้ที่ประสบความสำเร็จไปแล้วมากมาย และนำข้อมูลการทำธุรกิจด้านอาหารในประเทศและต่างประเทศ ให้ดีเข้าใจในระบบ ให้เกิดแรงจูงใจให้ธุรกิจบริการด้านอาหาร ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.

-----------------------------------------------
สุพจน์ กิตติวรเมรี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19