อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

สร้างกีฬาเป็นสื่อกลาง ดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนเทศบาล "เทศบาลเกมส์" เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.03 น.

เมื่อเร็วๆนี้  นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  เปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนเทศบาล “เทศบาลเกมส์” โดยนายสุรินทร์ จำเนียร  ผอ.กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเทศบาล รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกายโดยการนำกีฬาเข้ามาเป็นสื่อกลาง ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นคนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สร้างทักษะการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียนแสดงออกถึงความสารถทางการกีฬาพร้อมสรรหาตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งกีฬาในโอกาสต่างๆต่อไป จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%